Aké budú ďalšie kroky Aliancie?

Po mesiacoch príprav mestskí poslanci 7. februára 2013 schválili prenájom Starej tržnice v Bratislave občianskemu združeniu Aliancia Stará tržnica, za účelom realizovania ňou pripraveného projektu revitalizácie tejto historickej budovy. Tržnica tak postupne znovu ožije trhmi, kultúrou i ponukou služieb.

Súčasťou schváleného materiálu nebola nájomná zmluva, ale len podstatné zmluvné podmienky. Finálne znenie zmluvy vytvorenej na základe podstatných zmluvných podmienok, ktoré pripravuje Hlavné mesto v spolupráci s Alianciou, musí ešte prejsť schválením v jednotlivých poslaneckých kluboch. Až potom pán primátor Milan Ftáčnik pristúpi k podpisu zmluvy. Od momentu schválenia projektu mestským zastupiteľstvom do chvíle, kedy Aliancie získa budovu do užívania i reálne, tak môže prejsť ešte niekoľko týždňov až mesiacov.

V ideálnom prípade by sa v tržnici už v priebehu tohto roka mohli konať prvé „skúšobné“ trhy a kultúrne podujatia, zároveň sa budú v budove vykonávať potrebné rekonštrukčné práce. Aliancia plánuje aj otváracie podujatie, ktorým sa chce poďakovať verejnosti za podporu a predstaviť ďalšie kroky.

Projekt Vráťme život do starej tržnice bol od začiatku občianskou iniciatívou, ktorá vznikla s cieľom prispieť k zlepšovaniu mestského priestoru v Bratislave. V spolupráci s magistrátom sa bude snažiť znovu oživiť priestory Starej tržnice a ukázať, že občania môžu zásadným spôsobom kreatívne pretvárať svoje okolie.

Tlačová správa, 12.2.2013