Áno. Stretneme sa v Starej tržnici!

Hlavné mesto a Aliancia Stará tržnica sa dohodli na všetkých zmluvných bodoch. Zmluvné podmienky poslanci odsúhlasili na zasadnutí mestského zastupiteľstva v stredu, 24. apríla a Aliancia pokračuje vo všetkých rozbehnutých činnostiach. O blížiacom sa podpise zmluvy informuje aj nálepka na Starej tržnici s nápisom „Ánooo, tu sa budeme stretávať!“.

Po neschválení nájomnej zmluvy na mestskom zastupiteľstve 27. marca Aliancia Stará tržnica intenzívne komunikovala s Hlavným mestom a poslancami o sporných zmluvných bodoch a výhradách, ktoré zazneli. Do zmluvy tak bol pridaný napríklad odsek, ktorým sa Aliancia zaručuje, že Stará tržnica nebude využívaná na verejné podujatia propagujúce politické strany, či hnutia. Tento krok víta magistrát i samotná Aliancia.

„Aktuálne už nevidíme žiaden dôvod, aby dodatok zmluvných podmienok nebol schválený. S magistrátom sme si vyjasnili všetky existujúce aj možné sporné body a dohodli sa na ďalšom postupe, očakávame teda, že už všetko pôjde hladko a k podpisu zmluvy dôjde v priebehu najbližšieho mesiaca,“ hovorí Gábor Bindics.

Ako znamenie blížiaceho sa podpisu zmluvy a tým pádom i začatia revitalizácie Starej tržnice bola dnes na jej priečelie umiestnená dočasná nálepka, informujúca verejnosť, že už čoskoro sa v tejto budove budeme všetci stretávať.

„Už v júni plánujeme veľké dobrovoľnícke upratovanie tržnice v spolupráci s verejnosťou, v priebehu týždňa tiež začneme zverejňovať na našej webovej stránke a sociálnych sieťach informácie ohľadom plánovaných služieb a zároveň vyzveme verejnosť, aby nám dali tipy, čo by v tržnici mali radi oni. Chceme, aby sa z tržnice stal spoločný projekt nás všetkých,“ hovorí Zora Jaurová.

Okrem iného Aliancia s Hlavným mestom komunikovala aj ďalší krok, vedúci k väčšej transparentnosti projektu. Má v pláne spolupracovať s Alianciou Fair-play a konzultovať s ňou nastavenie pravidiel či možných etických otázok, ktoré by mohli vyplynúť pri rozhodovaní.

„Teším sa, že ľudia okolo projektu vnímajú citlivo aj otázky férovosti a otvorenosti. Okrem peknej architektúry a skvelého programu môže aj iná kultúra rozhodovania a komunikácie s verejnosťou prispieť k tomu, že zo Starej tržnice bude výnimočný moderný projekt,“ hovorí Zuzana Wienk z Aliancie Fair-play.