Entries by denisa

A už je to tu… naše oficiálne stanovisko k novovzniknutým zámerom na revitalizáciu Starej tržnice

Na projekte Mestské centrum Stará Tržnica verejne pracujeme už od júna tohto roku. Pravidelne ho zverejňujeme v médiách, na internetovej stránke, na portáli sme.sk – transparentne informujeme o jeho príprave.  Prvé kroky v komunikácii s bratislavskou samosprávou  boli predloženie projektu pánovi primátorovi Milanovi Ftáčnikovi a mestskej príspevkovej organizácii BKIS, ktorí k projektu vyjadrili svoje stanoviská. […]

Stretnime sa v Starej tržnici

Od dnešného dňa nájdete po celý týždeň v Bratislave citylighty venované našemu projektu revitalizácie Starej tržnice! Za spoluprácu na kampani ďakujeme Hlavnému mestu SR Bratislava, ktoré bezodplatne poskytlo pre kampaň svoje reklamné plochy a zabezpečilo aj tlač plagátov.