BRATISLAVSKÉ NOVINY KLAMÚ O STAREJ TRŽNICI !

Deň pre zasadnutím rozhodujúceho Mestského zastupiteľstva zverejňujú Bratislavské noviny nepravdivé informácie.

V známych Bratislavských novinách sa objavil článok, ktorý obsahuje vyslovene nepravdivé a zavádzajúce informácie o projekte „Mestské centrum Stará Tržnica“, ktorý vypracovala a Magistrátu predložila občianska iniciatíva Aliancia Stará Tržnica o.z. – a to presne jedeň deň pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva, ktoré bude rozhodovať o ďalšom osude projektu.

Nepravdivých a klamlivých informácii je hneď niekoľko:

1.

„cit.článok“:

Projekt Aliancie Stará tržnica na premenu tržnice na kultúrne a komunitné centrum, pritom nie je jediný, ktorý uvažuje s využitím tohto objektu. Revitalizačný projekt vypracovali aj spoločnosti Guarant International, s.r.o., a Intercatering, s.r.o. Ich projekt počíta s revitalizáciou tržnice na kultúrno-spoločenské centrum a využívať ho najmä na rozvoj kongresovej turistiky. Na rozdiel od projektu Aliancie, ktorý nepočíta so žiadnym nájomným, konkurenčný projekt sľubuje za obdobie 15 rokov príjem pre mestský rozpočet až 750-tisíc eur!  /

Správne: dovolíme si uviesť presnejšie porovnanie zmluvne garantovaného výnosu pre Hlavné mesto, navrhnutého oboma subjektami:

pri uvažovanej dobe nájmu 10 rokov:

Aliancia Stará Tržnica € 1.200.000,-

Guarant international: € 525.000,-

 

pri uvažovanej dobe nájmu 15 rokov:

Aliancia Stará Tržnica:  1.800.000,-

Guarant international: 900.000,-

 

Tj. ponuka Aliance je jednoznačne ekonomicky výhodnejšia – a to dvojnásobne ! Nehovoriac o absolútnej absencii referencií spoločnosti Guarant Intenatianal na poli organizovania verejno-kultúrnych podujatí.

2.

„cit.článok“:

Mestské zastupiteľstvo má vo štvrtok rozhodnúť o návrhu primátora na prenájom Starej tržnice za účelom realizácie projektu Mestské centrum – Stará tržnica, ktorý predložili viaceré občianske združenia .

správne: predkladateľom a zároveň autorom projektu je vyslovene jedno  občianske združenie – Aliancia Stará Tržnica, kroré združuje viacerých odborníkov z oblasti organizovania verejno-kultúrnych podujatí, trhov a kultúrneho managementu

3.

„cit.článok“:

Mestskí poslanci majú o tomto návrhu rozhodovať aj napriek tomu, že na poslednom zasadnutí mestskej rady tento návrh nezískal podporu väčšiny prítomných členov.

správne: z 20 prítomných členov bolo 14 ZA -to je väčina prítomných, okrem toho Mestská rada už raz projekt hlasovaním prijala – v decembri 2012 a opätovné zaradenie do programu sme od začiatku považovali za mierne povedané -neštandartné, ak nie účelové

4.

„cit.článok“: Primátor Milan Ftáčnik (nezávislý) sa rozhodol uprednostniť jeden projekt využitia Starej tržnice pred inými.

správne: do materiálu rokovania Mestského zastupiteľstva sú predložené oba projekty, poslanci sa teda s jediným „konkurenčným“ zámerom, ktorý sa za obdobie pol roka objavil mohli a stále môžu legitímne oboznámiť, spraviť si vlastný názor  tj. v hlasovaní sa slobodne rozhodnúť či projekt Aliancie podporia alebo nie

5.

„cit.článok“: Proti netransparentnému / správne: údajne netransparentnému /prenájmu Starej tržnice sa z vedenia mesta vyslovil len námestník primátora Ján Budaj (Zmena zdola DÚ).

 

Z uvedených bodov vyplýva že redaktor píšúci pod skratkou /pol/ sa s projektom neoboznámil, alebo sa oboznámil len povrchne a už vôbec si nenaštudoval celý transparentne / na portáli sme.sk /zverejnený proces prípravy a všetkých legislatívnych krokov, ktoré projekt  Aliancie Stará Tržnica vyniesli až do finále – na rokovanie Mestského zastupiteľstva. Alebo je zverejnenie nepravdivých informácii deň pred zasadnutím rozhodujúceho mestského orgánu účelovým pokusom očierniť legitímnu občiansku iniciatívu, ktorá mestu zadarmo ponúkla riešenie desiatky rokov pretrvavájúceho problému: čo so Starou Tržnicou ?

Načasovanie nepravdivého článku a jeho povaha dávajú jasne najavo, že redakcia Bratislavských novín nám nechce dať šancu na obranu. Mediálne rozválcovanie legitímnej snahy občanov posunúť veci k lepšiemu je tak ďalším K.O. našemu mestu. A čo je horšie: je to K.O. pod pás, alebo ak chcete nôž v chrbte, takpovediac z vlastných radov. To sme naozaj nečakali.

 

Za Alianciu Stará Tržnica Gábor Bindics, Denisa Chylová, Zora Jaurová, Pavol Murín, Matúš Vallo

v Bratislave 06.02.2013