ST-banner-leto-851x315px-v01

Starú tržnicu čaká veľká letná rekonštrukcia, posledný trh sa uskutoční 9. júla

Stará tržnica bude od 10. júla do konca augusta verejnosti neprístupná. Pozastavené budú všetky podujatia vrátane sobotných trhov konajúce sa v hlavnej sále. Dôvodom je rozsiahla rekonštrukcia podlahovej krytiny, toaliet, ako aj inštalácia nových akustických prvkov.

Starú tržnicu čakajú v lete veľké zmeny. Rozsiahla rekonštrukcia hlavnej sály prinesie novú podlahovú krytinu, ktorá nahradí zdevastované kachličky. „Po dôkladnom zvážení technických aj estetických parametrov sme sa rozhodli nahradiť stávajúcu pokladanú dlažbu liatou podlahou. Tá sa vyznačuje odolnosťou aj jednoduchou údržbou, ktoré sú pri intenzívnom multifunkčnom využívaní budovy tržnice nevyhnutné,“ približuje pripravované riešenia technický riaditeľ Starej tržnice, Pavol Murín.

Okrem novej podlahy sa rekonštrukcie dočkajú aj kanalizácia a toalety, vrátane toaliet pre imobilných. Tie budú obnovené vďaka Nórskym grantom. Uvedené do prevádzky budú tiež ďalšie dva výťahy vedúce z prízemia sály na galériu. a steny na prvom podlaží dostanú nový, akustický obklad. „Akustický obklad stien je ďalším prvkom, ktorý pomôže izolovať hluk z tržnice od okolia. Okrem obkladu inštalujeme aj stály merač, ktorý automaticky bráni prekračovaniu povolených hlukových noriem,“ dopĺňa Murín.

Stará tržnica bude kvôli prebiehajúcej rekonštrukcii zatvorená takmer celé leto. Posledný z pravidelných potravinových trhov sa uskutoční 9. júla, ďalšieho sa návštevníci dočkajú až začiatkom septembra. Rekonštrukcia hlavnej sály neovplyvní prevádzky Lab, Merica, Potraviny U Paulíka a Dobre&Dobré, ktoré budú fungovať ako zvyčajne.

2015_STARA TRZNICA_foto_Boris_Nemeth

Stará tržnica monitoruje hluk na podujatiach

Stará tržnica v spolupráci s mestskou časťou Staré mesto plánuje ďalšie opatrenia na obmedzenie
hluku v okolí budovy. Do praxe zavádza nové postupy, ktoré zaručujú neprekračovanie hlukových
limitov a snaží sa tak ísť príkladom aj pre ostatné prevádzky.

Stará tržnica zavádza nové postupy v oblasti manažmentu hlukového zaťaženia vo svojom okolí.
Novinkou je stály merač hluku, ktorý zaručí dodržiavanie predpísaných limitov na hluk za každých
okolností.

V mesiacoch máj a jún 2016 sa v spolupráci s mestskou časťou Staré mesto uskutočnili dve merania
hluku, jedno zamerané na celkovú hladinu hluku, ktorú určujú decibely, druhé na analýzu
frekvenčného spektra s cieľom identifikovať problematické frekvencie, ktoré cez steny budovy
prenikajú najviac.

„Každá budova reaguje na istú vlnovú dĺžku, najmä v spodných basových frekvenciách, ktorá sa dá
meraním identifikovať. Vďaka meraniu vieme ihneď zareagovať elimináciou týchto vlnových dĺžok
pomerne jednoduchým technickým zariadením. V spolupráci s odborníkmi inštalujeme do interiéru
zariadenie, ktoré meria problematickú zložku hluku v reálnom čase a automaticky, bez zásahu
človeka, ju limituje. Týmto spôsobom zaručíme dodržiavanie predpísaných limitov pri podujatiach
za každých okolností, rezidenti v okolí tržnice by mali rozdiel pocítiť viacmenej okamžite. “
približuje riešenie technický riaditeľ Starej tržnice, Ing. Pavol Murín.

Vo svete sa takéto postupy používajú bežne, mestá majú vypracované vlastné hlukové mapy. Stará
tržnica sa tak snaží ísť príkladom, ako je možné obdobné prípady riešiť aj na Slovensku. K situácii
sa vyjadril aj starosta mestskej časti Staré mesto, Radoslav Števčík: „Mestská časť Staré mesto
odporúča konštruktívne riešenia podobných situácií. Nechceme len obmedzovať, sme radi, ak sa
nájdu prevádzky, ktoré sú ochotné a schopné iniciatívne reagovať a hľadať riešenia, ktoré vedú k
spokojnosti všetkých zapojených strán. Riešenia, aké uplatňuje Stará tržnica preto odporúčame aj
ďalším prevádzkam v centre mesta.“

Stará tržnica sa nachádza na Námestí SNP 25 v Bratislave. Od septembra 2013 funguje ako mestské
centrum, ktoré okrem pravidelných potravinových trhov ponúka verejnosti aj rôzne koncertné, či
iné spoločenské a kultúrne podujatia.

sach

Zahraj si šach pred Starou tržnicou!

Príďte si zahrať šach na námestie pred Starú tržnicu. Od piatku, 20. mája bude na námestí inštalovaný stály šachový stôl a sedenie.

Hracie figúrky budú k dispozícii v komunitnom centre Lab (bývalá kaviareň TUTO) v Starej tržnici.

Viac informácií o projekte nájdete na: http://www.piananaulici.cz/sachy-na-ulici

Za podporu pre projekt ďakujeme Nadačnému fondu dm drogérie markt v Nadácii Pontis. Šachový stôl je na námestie inštalovaný v rámci projektu Námestie plné života.