Zora Jaurová v iLemon

Prečítajte si rozhovor s našou Zorou, ktorá v internetovom iLemone porozprávala za Alianciu o projekte Mestské centrum Stará tržnica a o spolupráci, na ktorej je postavený.

Vďaka patrí autorke Jane Šlinskej a celému iLemonu za podporu!

Stará tržnica na Facebooku

Pre projekt oživenia Starej tržnice sme zriadili fan page na Facebooku, kde môžete postupne sledovať novinky, vizualizácie a ďalšie informácie o našom postupe. Vyjadrite nám podporu lajkom alebo zdieľaním, komentujte a pýtajte sa v diskusii. Všetky otázky a návrhy sú vítané.

Ďakujeme!

Projekt Mestské centrum Stará tržnica

Projekt Mestské centrum Stará tržnica vznikol z iniciatívy Aliancie Stará Tržnica, o.z., ktorá združuje desať profesionálov z rôznych oblastí. Týchto ľudí spája rovnaká motivácia – potreba spraviť z tržnice verejné miesto, prístupné ľuďom a obohacujúce komunitný život v Bratislave. Každý člen vypracoval časť projektu, v ktorej sa profesijne pohybuje, čím sa navrhované riešenia stávajú zmysluplnými a získavajú potrebnú legitimitu.

Naším cieľom je vytvoriť multifunkčný priestor využiteľný na rôzne akcie, predovšetkým pre mestskú kultúru, trhy a služby. Dôraz je pritom kladený na dlhodobú udržateľnosť a vygenerovanie dostatočných finančných prostriedkov na rekonštrukciu bez toho, aby do projektu muselo finančne vstupovať aj mesto Bratislava.

Jednou z prvých podmienok, ktorú si Aliancia pri tvorbe projektu vytýčila, bola transparentnosť. Preto sme hneď na začiatku nadviazali spoluprácu s redakciou prílohy Bratislava denníka SME. V nej pravidelne zverejňujeme informácie o jednotlivých krokoch Aliancie i o tom, aké partnerstvá a s akými organizáciami, boli nadviazané.