Obhliadka priestorov

Záujemcom, ktorí sa zapájajú do výzvy na predkladanie projektov na priestory poskytujúce služby v Starej tržnici poskytujeme možnosť obhliadky priestorov v nasledujúcich termínoch a časoch:

Piatok, 26. júla o 11:00
Pondelok, 29. júla o 18:00
Utorok, 30. júla o 13:00

Svoj zaújem zúčastniť sa prehliadky a konkrétny zvolený termín nám, prosíme, oznámte emailom na trznica@novastaratrznica.sk

Podklady k výzve nájdete tu: /download/

Výzva na predkladanie projektov na prevádzky poskytujúce služby v Starej tržnici

Hlavným kritériom pri posudzovaní predložených projektov nie je ponúkaná cena, ale súlad projektu s cieľmi projektu Mestského centra Stará tržnica, ktorými sú verejnoprospešnosť, dlhodobá ekonomická udržateľnosť, unikátnosť a ekologickosť navrhovaných riešení.

Posudzovanie a výber projektu, ktorý bude realizovaný, budú prebiehať v dvoch kolách.

V oboch kolách budú projekty posudzované komisiou pozostávajúcou z členov o.z. Aliancia Stará Tržnica. Pre posúdenie technologických a ekonomických kritérií si porota prizve nezávislého experta.

Subjektom, ktoré už prejavili záujem o prevádzku priestorov poskytujúcich služby v Starej tržnici, budú podklady zaslané automaticky. Noví záujemcovia si podklady môžu stiahnuť z webovej stránky www.novastaratrznica.sk v sekcii Download.

Upozorňujeme záujemcov, že všetka komunikácia bude prebiehať výhradne elektronickou formou!

Deadline na doručenie dokumentov do prvého kola je polnoc 5. augusta 2013. Subjekty postupujúce do druhého kola budú o svojom postupe informované e-mailom, na adresu uvedenú v kontaktnom formulári, a to najneskôr 26. augusta 2013. Spolu s informačným e-mailom im budú zaslané aj inštrukcie ohľadom druhého kola.