Globsec City Talks 2014

Stará tržnica sa v máji stane dejiskom prvého ročníka nového diskusného formátu Globsec City Talks, ktorý je súčasťou medzinárodnej bezpečnostnej konferencie Globsec Forum (14. – 16. máj).

Cieľom Globsec City Talks je priblížiť hostí konferencie širšiemu, profesionálnemu publiku prostredníctvom série dynamických diskusií. Medzi hosťami sa budú nachádzať predstavitelia diplomatickej komunity, študenti stredných aj vysokých škôl, predstavitelia obchodných aj občianskych komunít, top akademici aj médiá.

Rozprávať sa nebude len o profesionálnych úspechoch hostí, ale aj o kľúčových momentoch ich kariéry vyplývajúcich z ich osobného aj profesionálneho vývoja. Každé 45 minútové vystúpenie začne dynamickým rozhovorom medzi skúseným moderátorom a hosťom, nasledovať bude priestor na otázky z publika.

Jednotlivé diskusie budú tiež naživo vysielané na internete, doplnené o real-time komunikáciu na sociálnych sieťach projektu.

Viac informácií o podujatí: http://www.globsec.org/globsec2014/city-talks/