,

Granty EHP a Nórska a Ars Bratislavensis podporujú detské divadielka

2015_CHUTE_VIDIEKA_foto_Boris_Nemeth_058

S radosťou vám oznamujeme, že sobotné divadielka v Starej tržnici získali podporu grantovej schémy Ars Bratislavensis, ktorú spravuje Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy.

Detské divadielka až do marca 2017 podporujú tiež Granty EHP a Nórska – “Tvoríme a zdieľame výsledky spoločne“.

Detské divadielka sú podporené v grantovom programe SK05 – Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva, – „Zachráňme dedičstvo našich predkov“.

Detské divadielka v Starej tržnici sa konajú každú sobotu počas potravinovýh trhov na balkóne vpravo. Divadielka začínajú o 11:00 a sú prístupné verejnosti zdarma.