Hlavné mesto odkladá prenájom Starej tržnice

Mestské zastupiteľstvo o jeden hlas neschválilo zmluvné podmienky k prenájmu Starej tržnice Aliancii Stará tržnica. Množstvo poslancov sa zasadnutia vôbec nezúčastnilo, nikto nehlasoval proti, poslanci klubov SAS a SMER sa hlasovania zdržali.

Prenájom Starej tržnice Aliancii schválili mestskí poslanci uznesením už vo februári, doteraz sa však čakalo na vyhotovenie a podpis nájomnej zmluvy. Pracovníci majetkového oddelenia Magistrátu však pri príprave zmluvy napadli  prijaté uznesenie s odôvodnením, že nie je naformulované tak, aby podpis nájomnej zmluvy umožňovalo. Z tohto dôvodu bol na zastupiteľstvo 27. marca 2013 predložený dodatok k uzneseniu, ktorý však už poslanci, aj z dôvodu výraznej absencie množstva z nich, o jeden hlas neschválili. Nikto pritom nehlasoval proti, poslanci klubov SAS a SMER sa hlasovania zdržali.

„Kladieme si otázku, či je vôbec možné efektívne spolupracovať s Hlavným mestom, keď sa neustále objavuje nejaký umelo vytvorený problém alebo administratívna chyba, ktorá celý proces ohrozuje a mení podmienky takpovediac za jazdy.  Aký bude ďalší presný  postup zatiaľ nevieme, no jedno je jasné: rozhodne sa nevzdávame a máme o dôvod viac dotiahnuť celý projekt až do konca, “ hovorí Gábor Bindics.

Celá situácia znamená pre Alianciu problémy. Musia sa posúvať plánované verejné podujatia v tržnici, či už ide o spoločné verejné upratovanie alebo stretnutia farmárov. Komplikuje sa tiež situácia ohľadom už dohodnutých spoluprác s partnermi. Zázrak, o ktorom písali médiá po schválení projektu sa tak odkladá. Dúfajme, že len na krátky čas…

V Bratislave, 27.marca 2013