Pozvánka na medzinárodnú konferenciu Central Markets

Srdečne Vás pozývame na medzinárodnú konferenciu projektu CENTRAL MARKETS, ktorá sa uskutoční 11. novembra 2014 v Starej tržnici v Bratislave.

Projekt CENTRAL MARKETS je zameraný na oblasť tradičných trhov a trhovísk. Trhy sú dôležitou súčasťou lokálnych ekonomík, ale zohrávajú aj významnú sociálnu a kultúrnu rolu. Na konferencii budú prezentované príklady zo zahraničia, ako aj pilotné akcie implementované v ôsmich oblastiach strednej Európy.

Prezentovaná bude aj spoločná, nadnárodná stratégia zameraná na revitalizáciu trhov, trhovísk, ktorá bola prijatá projektovými partnermi, medzi ktorých patrí aj Hlavné mesto SR Bratislava.

Počas konferencie je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie a obed, po skončení konferencie Vás srdečne pozývame na recepciu.

Účasť na konferencii je bezplatná, svoju účasť, prosím, potvrďte emailom na adresu weiss@bratislava.sk alebo prostredníctvom online formulára: https://www.eventbrite.com/e/central-markets-project-final-conference-registration-13066168261

Konferenciu organizuje Hlavné mesto SR Bratislava.