Práca na Starej tržnici už začala, i keď zmluva ešte nie je

Mesiac po odsúhlasení nájmu Starej tržnice občianskemu združeniu Aliancia Stará Tržnica ešte nebola podpísaná zmluva, budovu stále spravuje BKIS. Členovia Aliancie napriek tomu využívajú čas čo najefektívnejšie, komunikujú s partnermi a pripravujú sa na spustenie prevádzky tržnice hneď ako im to bude umožnené.

7. februára poslanci mestského zastupiteľstva Bratislavy odobrili nájom Starej tržnice v Bratislave občianskemu združeniu Aliancia Stará tržnica, ktorá ide realizovať projekt jej revitalizácie na mestské centrum poskytujúce trhy, služby a mestskú kultúru. Od predmetného zasadnutia prešiel už mesiac, no do dnešného dňa ešte nebola dokončená a podpísaná nájomná zmluva s Hlavným mestom. Tá musí ešte pred podpisom prejsť aj kontrolou v poslaneckých kluboch mestského zastupiteľstva.

Členov Aliancie však neexistencia zmluvy nezastavila, začali pracovať s archívom a robiť výskum ohľadom histórie Starej tržnice. „Naším cieľom je zachovať pôvodného ducha Starej tržnice. Zistili sme napríklad, že na rohu Starej tržnice susediacom s vyústením Klobúčnickej ulice bol pôvodne obchod s potravinami U bieleho holuba. Radi by sme tento názov oživili a pomenovali tak gastro-prevádzku, ktorú tu plánujeme. Výskum realizujeme v spolupráci s občianskym združením Bratislavské rožky,“ povedal Gábor Bindics, člen Aliancie.

Do aktivít spojených s revitalizáciou Starej tržnice sa zapojili aj študenti III. a V. ročníka Fakulty architektúry STU, ktorí na Ústave dejín a  teórie architektúry a obnovy pamiatok v rámci predmetu Ateliérová tvorba spracúvajú tému zadania Pamiatková obnova a revitalizácia objektu Starej Tržnice a priestoru námestia pred tržnicou. Predmetom zadania je aj prezentácia nálezu kaplnky sv. Jakuba a zaniknutého kostola sv. Vavrinca. Gestormi špecializovaných ateliérov sú prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. a Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.

„Čerstvou novinkou, z ktorej máme veľkú radosť, je spolupráca so spoločnosťou Cofely, ktorá nám poskytne svojich odborníkov. Tí vypracujú odporúčania na energetické riešenia v Starej tržnici, ktoré budú úsporné a ekologické. Ohľadom využívania zelených energií spolupracujeme tiež so Západoslovenskými elektrárňami,“ hovorí Matúš Vallo, ktorý sa venuje projektu najmä po architektonickej stránke.

Aliancia naďalej plánuje pokračovať v úzkej spolupráci s verejnosťou. V oblasti trhov sú prvým plánovaným krokom otvorené dni pre farmárov, kde im budú prezentované právne a hygienické normy a zásady, pričom súčasťou budú aj odborné školenia. Oslovila aj Dobrovoľnícke centrum, ktoré v priestoroch pridružených k tržnici získalo kancelárske priestory. Plánujú spolu veľké upratovanie Starej tržnice, do ktorého budú zapojení dobrovoľníci. Zároveň v budúcnosti plánuje zapojiť verejnosť aj do výberu služieb, ktoré by mali poskytovať prevádzky po obvode tržnice.