SCCM_logo

SHARED CITIES: CREATIVE MOMENTUM SI KLADIE ZA CIEĽ ZLEPŠIŤ KVALITU ŽIVOTA V EURÓPSKYCH MESTÁCH. SKÚMAME RÔZNE POHĽADY NA ZDIELANIE A TVORBU MIEST A PRITOM OBJAVUJEME NOVÉ MOŽNOSTI, AKO V NICH ŽIŤ. SPOLOČNE.

Shared Cities: Creative Momentum (SCCM) je cieľavedomý, kultúrny projekt združujúci jedenásť partnerov zo siedmych európskych veľkomiest: Belehradu, Berlína, Bratislavy, Budapešti, Katovíc, Prahy a Varšavy. V rámci projektu sa v rokoch 2016 až 2020 odohrá vyše 150 akcií, ktoré spoja jednotlivcov aj komunity, aby spolu vytvárali zdieľané mestské priestory. Kreatívnym centrom projektu je Praha, kde Goetheho Inštitút spolu s Českými centrami a organizáciou reSITE tvorí jeho základný tím. SCCM je spolu-financovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa.

Kto: 11 partnerov zo 6 krajín

Čo: architektúra, urbanizmus, umenie a design, participácia

Ako: festivaly, filmy, výstavy, dielne, rezidenčné pobyty, výskum a prípadové štúdie

Kde: Belehrad, Berlín, Bratislava, Budapešť, Katovice, Praha a Varšava

Kedy: jún 2016 – február 2020

Shared Cities: Creative Momentum vytvára platformu pre tvorivý diskurz na hranici architektúry, umenia, urbanizmu a ekonomiky zdieľania, aby prispel k premene mestských priestorov. Obyvateľom miest chce ukázať, že ich spoluúčasť a spolupráca je pre vytváranie hodnotného a pre život príjemného mestského prostredia zásadná. Zároveň vznikajú neopozerané riešenia súčasných problémov našich miest, akými sú napríklad chýbajúce verejné investície do infraštruktúry, nedostatočná transparentnosť a zodpovednosť v rozhodovacích procesoch, rast životných nákladov či nedostupnosť bývania.

V rámci Shared Cities: Creative Momentum sa uskutoční viac ako 150 verejných a odborných aktivít: festivaly, filmy, výstavy, dielne, rezidenčné pobyty umelcov a prípadové štúdie. Nosnými témami sú zdieľanie, kultúrny rozvoj, plánovanie miest a vízie v oblasti architektúry. Kombinujú medzinárodné skúsenosti so znalosťami miestnych podmienok a stavajú na spolupráci medzi jednotlivými mestami. Zapojiť sa môže každý, projekt totiž čerpá z tvorivého potenciálu miestnych obyvateľov, susedských komunít, umelcov a kultúrnych inštitúcií.

Súčasťou programu sú plánovacie hry, pri ktorých architekti a občania spoločne vytvárajú návrhy na ideálne mesto. Napr. „Hacking street furniture“ vyzve umelcov a verejnosť, aby navrhli radikálne nové formy a spôsoby uplatnenia mestského mobiliáru. Na aktuálne problémy života v meste se zamerajú aj ďalšie aktivity týkajúce sa tvorby miest. Napríklad v Katoviciach vznikne nová digitálna mapa mesta, ktorá bude zobrazovať formálnych aj neformálnych aktérov pôsobiacich v kultúrnych a kreatívnych odvetviach. Bratislava bude hľadať nové stratégie oživenia nevyužitých budov z komunistickej éry a zapojí odbornú verejnosť do rozvoja najväčšieho námestia v hlavnom meste Slovenska, Námestia SNP. Budapešť bude zase skúmať model „zdieľaného riadenia“ a testovať spôsoby, akými môžu mimovládne organizácie oživiť bývalé priemyselné oblasti ostrova Csepel.

V rámci tzv. kurátorského laboratória budú odborníci a verejnosť diskutovať o tom, ako využiť pre potreby architektúry a tvorby miest tzv. nové média, ako môžu byť v záujme angažovanej verejnosti lepšie vyhodnocované dostupné dáta alebo ako môže film oživiť záujem občanov o architektúru. Taktiež budú hľadať originálne spôsoby, ako pútavo publikovať a zobrazovať informácie k tejto téme.

Podrobné informácie k Shared Cities: Creative Momentum nájdete už čoskoro na našej spoločnej webovej platforme www.sharedcities.eu. Od roku 2017 bude tiež vychádzať ročenka, ktorá bude priebežne mapovať spoločné štvorročné snaženie partnerov. Toto veľké, medzinárodné projektové úsilie nakoniec predstaví putovná výstava a film vo všetkých partnerských mestách aj v celosvetovej sieti Goetheho Inštitútu a Českých centier.

  • Shared Cities: Creative Momentum is a European cultural platform addressing the contemporary urban challenges of European cities. SCCM is a joint project of Goethe-Institut (DE), Czech Centres (CZ), reSITE (CZ), Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (SK), Association of Belgrade Architects (RS), Hungarian Contemporary Architecture Centre – KÉK (HU), Katowice City of Gardens (PL), KUNSTrePUBLIK (DE), Mindspace (HU), Old Market Hall Alliance (SK), Res Publica – Cities Magazine (PL). Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.
  • Shared Cities: Creative Momentum je európskou kultúrnou platformou, ktorá adresuje aktuálne výzvy európskych miest. SCCM je spoločným projektom partnerov Goethe-Institut (DE), Česká centra (CZ), reSITE (CZ), Vysoká škola výtvarných umení (SK), Association of Belgrade Architects (RS), Hungarian Contemporary Architecture Centre – KÉK (HU), Katowice City of Gardens (PL), KUNSTrePUBLIK (DE), Mindspace (HU), Aliancia Stará Tržnica (SK), Res Publica – Cities Magazine (PL). Spolufinancované z programu Európskej únie Kreatívna Európa.

Print

fpu_logo2_cierne

Projekt Shared Cities: Creative Momentum z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia./ Supported using public funding by Slovak Arts Council.

 

Report from the Workshop On Participative & Crowdsourcing Urban Platforms In The CEE
Date: Monday Nov 28 2016, 13:00-18:30

We invited selected participants to actively participate on the closed workshop on participative and crowdsourcing urban platforms in Central European cities, such as Bratislava, Prague, Trnava, and Budapest. The workshop, organized under the umbrella of Shared Cities: Creative Momentum project, is focused on sharing experiences, making proposals, brainstorming, consulting, discussing the future of platforms and potential synergies, as well as open data governance and exploitation on municipal levels.

Program and selected topics of the workshop were:
●      State-of-the-art of the CEE urban crowdsensing & crowdsourcing participative platforms;
●      The connection of the platforms with the concept of shared cities;
●      Are the platforms useful and beneficial for the urban environment, inhabitants, and municipalities? (What) are there any downsides to the usage of these platforms?
●      How do we envision the enhancement of the platform functions?
●      How can cities best exploit the platforms, their data outputs and their potential?
●      What are the barriers and obstacles to their further exploitation?
●      Gamification aspects of the platforms.
Download link:
Dátová mapa: Mestské dáta a ich správa
Dátová mapa bola pripravená pre účastníkov hackathonu, ktorý sa uskutoční 26. a 27.mája 2017 v Labe v Starej Tržnici na tému: Mestské dáta a ich správa, ktorý má pomôcť Bratislave lepšie spravovať svoje informácie.

Cieľom je preskúmať hranice a potenciál otvorených dát mesta Bratislavy. Hackathon spája sily programátorov a právnikov, aby informačne otvorili naše mesto. Účastníci majú navrhovať dátové mapy, otvorené databázy pre verejnosť a mesto, pomôcť preskúmať aké dáta mesto zverejňuje, aké by zverejňovať malo a aké sú aktuálne problémy pri správe dát v Bratislave.

TÉMY
1. Súťaž aplikácií a nástrojov, ktoré pracujú s mestskými dátami s cieľom zlepšiť život obyvateľom a návštevníkom mesta, prípadne úradníkom. Ide oaplikácie ako napríklad:
a. Vytvorenie dátového portálu a/alebo mapy na úrovni mesta a jeho mestských častí,
b. Zlúčenie úradných dosiek jednotlivých mestských častí,
c. Vizualizácia znečistenia mesta,
d. Prehľadný register zmlúv so zlepšeným vyhľadávaním,
e. Najrôznejšie otvorené mapy s vyznačením dodatočných informácií (napr. územné/stavebné povolenia a ich trvanie).

2. Analýza aktuálnych problémov správy dát z pohľadu IT/data manažmentu. Budeme podrobne spisovať problémy, s akými sa stretnete pri príprave aplikácií, aby sme vedeli ponúknuť pre mesto, mestské časti a podniky návrhy úpravy a riešenia.

3. Na podklade analýzy v bode 2 bude tím právnikov zároveň analyzovať aj právny režim a licencovanie jednotlivých dát, ako aj ich správu, pričom výstupom budú odporúčania a návrhy, ako správu a licenčné režimy zlepšiť.

Download link:
http://bit.ly/mestkedata