Služby v Starej tržnici – Informačný bod a jazyková škola

Väčší priestor na rohu Nedbalovej a Klobučníckej ulice by sme chceli využiť ako informačný bod pre celý Bratislavský kraj.
Ten by tu mohol fungovať súbežne s Bratislavskou jazykovou školou, v ktorej by sa vyučovali typické “Prešporské” jazyky (napr. maďarčina, nemčina či hebrejčina).