Články

,

WhatCity? hľadá dobrých susedov!

Hľadáme dobrých susedov!

Stavebné spoločenstvo – cesta k mestskému bývaniu alebo životný štýl?

Dá sa žiť v meste a pritom bývať v byte svojich snov, v dome, ktorý je zázemím pre rodinu a kde sú susedia zároveň aj priateľmi?

Jednou z kladných odpovedí na túto otázku je Baugruppe, resp. Co-housing, t.j. Stavebné spoločenstvo. Je to model bývania založený na zdieľaní, vzťahoch, jedinečnosti, kreativite a spolupráci jeho účastníkov. Tejto téme bude venované druhé tohtoročné podujatie projektu WhatCity?, ktoré sa uskutoční 6. a 16. mája v Starej tržnici.

Baugruppe (v angličtine používaný názov CoHousing, slovensky by sa dalo použiť označenie Stavebné spoločenstvo, alebo Spoločenstvo stavebníkov) je koncept realizácie mestského bývania, ktorý vychádza z iniciatívy budúcich obyvateľov domu a je založený na komunitnom životnom štýle.

Väčšinou ide o novostavby bytových domov v mestskom prostredí, často v prielukách, prípadne rekonštrukcie, či konverzie existujúcich budov. Skupina stavebníkov (budúcich vlastníkov bytov a obyvateľov domu), ktorí zdieľajú podobné predstavy o spôsobe bývania si v priamej spolupráci s architektom vytvára návrh domu, ktorý tieto predstavy v čo najväčšej miere zohľadňuje a následne sa táto skupina sama stáva jeho investorom a stavebníkom.

Niekedy sú tieto spoločenstvá tvorené generačne, či profesne blízkymi ľuďmi, častejšie je však práve multigeneračnosť a multikulturalita týchto projektov jednou z ich nosných myšlienok. Skupiny sú tvorené mladými rodinami, singlami, pármi rôznej orientácie, ľudmi stredného veku i aktívnymi seniormi. Ich spolužitie nie je založené na náboženskom, politickom, či filozofickom kontexte. Hlavným motívom účastníkov je väčšinou vybudovanie stabilného sociálneho zázemia pre rôzne životné situácie a vytvorenie príjemného, úsporného a ekologicky udržateľného obytného prostredia.

Špeciálnou charakteristikou co-housingových projektov sú intenzívne susedské vzťahy, ktoré začínajú už počas plánovania a výstavby. Výraznú časť celkovej plochy domu tvoria spoločné priestory, napríklad veľká komunitná kuchyňa s jedálňou, detský kútik, klubovňa, či spoločenská sála, dielňa, sauna, spoločná terasa či záhrada, ktoré sú využívané obyvateľmi domu pri spoločných aktivitách.

Model Baugruppe/Co-housing sa osvedčil aj ako jeden zo spôsobov riešenia súčasnej krízy bývania, vysokých cien nehnuteľností v metropolách, odlivu rodín z centier miest, či problémov sociálnej stability a inklúzie. Zároveň otvára tému aktívneho vzťahu obyvateľov k vlastnému domovu i k okolitému susedtsvu a verejnému priestoru. Podnecuje medziľudské a susedské vzťahy, a podporuje súčasný trend “sharovania”, teda zdieľania činností, vecí, i priestorov.

Konferenciou, ktorá sa uskutoční 6.mája 2015 chceme oboznámiť verejnosť s témou stavebných spoločenstiev a rozprúdiť diskusiu o možnostiach uplatnenia tohto modelu na Slovensku, ako aj preveriť záujem o participáciu na takomto type projektov.

Počas následného workshopu 16.mája sa pokúsime o simuláciu participatívneho plánovania a vývoja co-housigového projektu v bratislavských pomeroch, za účasti laickej i odbornej verejnosti pod vedením mentorov a expertov v oblasti architektúry, práva, financií, realít a pod. Read more

,

WhatCity? hľadá PR manažéra

Do WhatCity? tímu hľadáme žurnalistu, kultúrneho manažéra alebo absolventa či študenta urbanizmu, architektúry, krajinnej architektúry a príbuzných odborov, ktorý bude zodpovedný za PR a marketing projektu (aktualizácia webstránky, písanie a rozosielanie tlačových správ, komunikácia cez sociálne siete a pod.).

Očakávame samostatný a zodpovedný prístup, relevantné skúsenosti z oblasti, výbornú znalosť anglického jazyka a dobré komunikačné schopnosti.

Ak sa zaujímaš o tvorbu mesta a chcel/a by si sa stať súčasťou nášho WhatCity? tímu, pošli nám svoj životopis a krátku esej na tému “Čo by som zmenil v tomto meste?” na email: michala.hrnciarova@gmail.com do 30. 1. 2014.

Read more