“To je hlína!”

Pred tržnicou sa dnes objavil takýto “streetart”, škoda len, že zavádza a v skutočnosti je to celé inak… ale aj takúto podobu má dnešná politika. :)

Ako je to v skutočnosti:

1. Budovu sme získali do prenájmu na 10 rokov s možnosťou predĺženia o ďalších päť rokov.

2. Okrem nájomného vo výške 1 € ročne sme sa zaviazali investovať ďalších 120 000 € ročne do rekonštrukcie, modernizácie, opravy a údržby a vybavenia Starej tržnice, pričom všetok takto nakúpený majetok sa stáva majetkom Hlavného mesta. Ak nebudeme mať do čoho investovať, prevedieme tieto financie na účet Hlavného mesta.

3. Na projekte sme pracovali osobne vyše tri mesiace, má 152 strán aj s prílohami a momentálne už beží jedenásty mesiac, čo komunikujeme s Hlavným mestom a verejnosťou a pripravujeme jeho realizáciu.

4. Čo je najdôležitejšie, naším cieľom je konečne otvoriť Starú tržnicu pre verejnosť, s trhmi, kultúrnymi podujatiami a službami.