,

WhatCity? hľadá dobrých susedov!

Hľadáme dobrých susedov!

Stavebné spoločenstvo – cesta k mestskému bývaniu alebo životný štýl?

Dá sa žiť v meste a pritom bývať v byte svojich snov, v dome, ktorý je zázemím pre rodinu a kde sú susedia zároveň aj priateľmi?

Jednou z kladných odpovedí na túto otázku je Baugruppe, resp. Co-housing, t.j. Stavebné spoločenstvo. Je to model bývania založený na zdieľaní, vzťahoch, jedinečnosti, kreativite a spolupráci jeho účastníkov. Tejto téme bude venované druhé tohtoročné podujatie projektu WhatCity?, ktoré sa uskutoční 6. a 16. mája v Starej tržnici.

Baugruppe (v angličtine používaný názov CoHousing, slovensky by sa dalo použiť označenie Stavebné spoločenstvo, alebo Spoločenstvo stavebníkov) je koncept realizácie mestského bývania, ktorý vychádza z iniciatívy budúcich obyvateľov domu a je založený na komunitnom životnom štýle.

Väčšinou ide o novostavby bytových domov v mestskom prostredí, často v prielukách, prípadne rekonštrukcie, či konverzie existujúcich budov. Skupina stavebníkov (budúcich vlastníkov bytov a obyvateľov domu), ktorí zdieľajú podobné predstavy o spôsobe bývania si v priamej spolupráci s architektom vytvára návrh domu, ktorý tieto predstavy v čo najväčšej miere zohľadňuje a následne sa táto skupina sama stáva jeho investorom a stavebníkom.

Niekedy sú tieto spoločenstvá tvorené generačne, či profesne blízkymi ľuďmi, častejšie je však práve multigeneračnosť a multikulturalita týchto projektov jednou z ich nosných myšlienok. Skupiny sú tvorené mladými rodinami, singlami, pármi rôznej orientácie, ľudmi stredného veku i aktívnymi seniormi. Ich spolužitie nie je založené na náboženskom, politickom, či filozofickom kontexte. Hlavným motívom účastníkov je väčšinou vybudovanie stabilného sociálneho zázemia pre rôzne životné situácie a vytvorenie príjemného, úsporného a ekologicky udržateľného obytného prostredia.

Špeciálnou charakteristikou co-housingových projektov sú intenzívne susedské vzťahy, ktoré začínajú už počas plánovania a výstavby. Výraznú časť celkovej plochy domu tvoria spoločné priestory, napríklad veľká komunitná kuchyňa s jedálňou, detský kútik, klubovňa, či spoločenská sála, dielňa, sauna, spoločná terasa či záhrada, ktoré sú využívané obyvateľmi domu pri spoločných aktivitách.

Model Baugruppe/Co-housing sa osvedčil aj ako jeden zo spôsobov riešenia súčasnej krízy bývania, vysokých cien nehnuteľností v metropolách, odlivu rodín z centier miest, či problémov sociálnej stability a inklúzie. Zároveň otvára tému aktívneho vzťahu obyvateľov k vlastnému domovu i k okolitému susedtsvu a verejnému priestoru. Podnecuje medziľudské a susedské vzťahy, a podporuje súčasný trend “sharovania”, teda zdieľania činností, vecí, i priestorov.

Konferenciou, ktorá sa uskutoční 6.mája 2015 chceme oboznámiť verejnosť s témou stavebných spoločenstiev a rozprúdiť diskusiu o možnostiach uplatnenia tohto modelu na Slovensku, ako aj preveriť záujem o participáciu na takomto type projektov.

Počas následného workshopu 16.mája sa pokúsime o simuláciu participatívneho plánovania a vývoja co-housigového projektu v bratislavských pomeroch, za účasti laickej i odbornej verejnosti pod vedením mentorov a expertov v oblasti architektúry, práva, financií, realít a pod.

Hostia konferencie:

  • Dr. Michael LaFond je riaditeľ neziskovej transdisciplinárnej inštitúcie Institut for Creative Sustainability v Berlíne, ktorá na kreatívnej, praktickej i teoretickej úrovni pracuje s kultúrou trvalo udržateľného mestského rozvoja a vzťahmi v spoločnosti, zahŕňajúc umenie, architektúru, urbánny a komunitný rozvoj.

  • Architekt Fritz Oettl (Cofabric) stojí za nedávno dokončeným Baugruppe-projektom JAspern v novej viedenskej štvrti Seestadt Aspern a na konferencii predstaví vývoj co-housingového projektu z pohľadu iniciátora a organizátora.

  • Ernst Gruber je architekt, bývalý redaktor časopisu ARCH+, zakladateľ a predseda iniciatívy pre komunitnú výstavbu a bývanie Gemeinsam Bauen und Wohnen vo Viedni, ktorej cieľom je napomáhať pri vytváraní podmienok pre vznik co-housingových projektov v Rakúsku.

  • Renata Jaffe, Renata Jaffe, ktorá žije so svojou rodinou v Berlíne a participuje na cohousingovom projekte Bielefelder Str. 13, porozpráva o svojej skúsenosti z pohľadu aktívneho účastníka stavebného spoločenstva.

V následnej moderovanej panelovej diskusii vystúpia spolu so zahraničnými hosťami aj lokálni odborníci.

Termín a miesto:

  • prednášky a panelová diskusia: 6. 5. 2015 v čase 18:00 – 21:00

Mestské kultúrne centrum Stará tržnica, Nám, SNP 25, Bratislava

  • workshop:16. 5. 2015 v čase 10:00 – 14:00

kreatívny ateliér Bavlna (budova Cvernovky), Páričkova 18, Bratislava

jazyk: prednášky, diskusia – anglický, slovenský

workshop – slovenský

Záujemcovia o účasť na workshope sa môžu prihlásiť do 7. mája emailom na adresu trznica@staratrznica.

WhatCity? je séria prednášok a workshopov, ktorá rozvíja nové urbánne stratégie a ekonomické modely kolaborácie pre lepší život v meste a je určená pre odbornú i laickú verejnosť. Do Bratislavy prináša expertov z oblasti dizajnu, architektúry a urbanizmu, aby spolu s lokálnou odbornou verejnosťou otvorili diskusiu na aktuálne problémy verejného priestoru.

Organizátor:

Aliancia Stará tržnica o.z., PUNKT o.z.,

Spoluorganizátori:

Goethe Institute Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Miesta pre ľudí o.z.

Partneri podujatia:

Imagine Development, Slovenská sporiteľňa