S aktivitami, ktoré pomáhajú, sme nepoľavili ani počas pandémie24. June 2020

S aktivitami, ktoré pomáhajú, sme nepoľavili ani počas pandémie

Jedným z pilierov Starej tržnice je poskytovanie služieb verejnosti. Mnohé z týchto aktivít nie sú na prvý pohľad viditeľné, preto sme sa rozhodli vám ich trochu viac priblížiť. Či už za bežnej prevádzky alebo počas výnimočného stavu pandémie, vždy sa snažíme hľadať cesty, ako v rámci aktivít tržnice maximalizovať úžitok pre okolie a spoločnosť.

 

Počas pandémie

Počas pandémie bola tržnica z dôvodu štátnych opatrení pre verejnosť tak, ako mnoho ďalších prevádzok zatvorená. To však neznamená, že si dali pauzu všetky naše aktivity. Svoje priestory sme poskytli pre usporiadanie zasadnutí mestských aj krajských zastupiteľstiev v bezpečných podmienkach. V spolupráci s mestom Bratislava sme okrem toho rozbehli viacero projektov pomoci aj v týchto neľahkých časoch. Tržnica sa premenila na dočasný sklad postelí pripravených v prípade nutnosti pre karanténne centrum na Zlatých pieskoch, skladovali, pripravovali a distribuovali sme odtiaľto balíčky pomoci v spolupráci s iniciatívou Kto pomôže Slovensku. V dielni Lab.café zatiaľ za použitia 3D tlačiarní a laserovej rezačky vznikali ochranné štíty, ktoré sme následne distribuovali do nemocníc v Bratislave.

Nezabudli sme ani na našich trhovníkov, ktorí s pozastavením trhov prišli o svoje odbytové miesto a tým pádom aj príjmy. Počas obdobia, kedy sa trhy nekonali sme teda v spolupráci s vybranými trhovníkmi vytvorili objednávkový systém online a balíčky ich produktov sme distribuovali zákazníkom na donášku. Celá suma za balíčky pritom šla trhovníkom, donášku sme realizovali zdarma.

 

Zelené riešenia

V tržnici už druhým rokom funguje Oáza, alebo adopčné centrum pre nechcené rastliny. Do Oázy môže verejnosť darovať svoje izbové rastliny, o ktoré sa nevedia postarať alebo im jednoducho len “prerástli cez hlavu”. Pravidelne sa tu tiež konajú aktivity ako swap rastlín, kde si ľudia môžu rastliny medzi sebou vymeniť alebo si nejaké so sebou vziať domov.

S Oázou je úzko spätá tiež otázka kompostovania. Časť odpad z tržnice už aktuálne kompostujeme a výsledný produkt následne opätovne používame, aj na hnojenie rastlín v Oáze, ale ho aj ponúkame naspäť trhovníkom, ktorí ho vedia využiť vo svojich záhradách. V budúcnosti plánujeme zriadiť aj vlastnú kompostáreň v tržnici, ktorá môže spracovávať aj biologický odpad z okolia – napríklad opadané lístie zo stromov na námestí pred tržnicou. Rovnako chceme možnosť priniesť svoj biologický kompost do kompostéra aj ďalším susedom tržnice.

Počas pravidelných sobotných trhov realizujeme tiež zber použitého kuchynského oleja, ktorý následne postupujeme na recykláciu. Nielen použitý olej, ale aj staré pečivo vieme zužitkovať. Návštevníci trhov ho môžu darovať v stánku Farmy Franková; používajú ho pri kŕmení svojej hydiny. Ďalšou službou je výroba sódovej vody v tržnici, ktorú distribuujeme do prevádzok v okolí a kúpiť si ju môžu aj návštevníci sobotných trhov. Sódovka je pritom distribuovaná vo vratných fľašiach na opakované použitie, takže je šetrná k životnému prostrediu. Jej výroba zároveň vychádza z histórie tržnice, ktorá aj v minulosti slúžila ako výmenný bod pre sódovkové fľaše.

 

Sociálna pomoc

Zaujímame sa aj o ľudí bez domova. Prevádzka Viechy malých vinárov v Starej tržnici poukazuje časť svojich príjmov na podporu OZ Vagus, ktoré pomáha ľuďom bez domova v ich neľahkej situácii. S ďalšou organizáciou venujúcou sa bezdomovectvu, DePaul, zase spolupracujeme na sobotných trhoch a ponúkame týmto ľuďom prácu. V sobotu si od nich počas trhu môžete napríklad kúpiť dennú tlač.

Spolupracujeme tiež s Inštitútom pre migráciu. Návštevníkom sobotných trhov je určite dobre známa Komunitná kuchyňa, kde zástupcovia rôznych minorít žijúcich v Bratislave chodievajú variť a prezentovať návštevníkom svoje národné jedlá. V tomto nám pomáha aj ďalšia prevádzka v Starej tržnici – Foodstock, ktorej kuchyňu využívame.

 

Susedstvo a komunita

Tržnica je priestorom, ktorý je otvorený aj svojim susedom. Napríklad do Viechy malých vinárov pravidelne chodieva hrať na klavíri pani Marta, pre ktorú je to už príjemným rituálom. Zároveň ďalší z našich susedov chodieval do tržnice počas voľných dní trénovať lukostreľbu.

Dôležitou službou, na ktorej tržnica participuje, je aj Lokálna správa, ktorá pôsobí na Námestí SNP, Kamennom námestí a okolitých uliciach. Lokálna správa sa stará o poriadok vo verejnom priestore, monitoruje situácie, vykonáva menšie opravy a údržbu, ako aj nahlasuje väčšie problémy zodpovedným orgánom a dohliada na ich vyriešenie.

Na trhoch sa každú sobotu konajú divadelné predstavenia pre deti, ktoré sú prístupné zdarma. Rôzne programy sa konajú v priestore Oázy – či už sú to ochutnávky čajov alebo kurzy v keramickom ateliéri. Tie sú vedené pre dospelých, ale aj pre deti

Contactless payments at Street Food Park thanks to Slovenská sporiteľňa

23. June 2020
No need for cash at the Street Food Park anymore! You can use contactless payments with you card, smartphone or even smartwatch. Read more

A new Book studio

04. June 2020
A new addition to the Oasis space - a book studio Read more