Neviditeľná tržnica - komentovaná prehliadka vol. 11

Neviditeľná tržnica - komentovaná prehliadka vol. 11

Odhaľte skryté miesta Starej tržnice! Pozývame vás na ďalšiu komentovanú prehliadku zo série Neviditeľná tržnica, počas ktorej budete mať možnosť spoznať priestory budovy a jej okolia (vrátane Kaplnky sv. Jakuba), ktoré nie sú bežne verejnosti prístupné.

Štart: 12:00 (dĺžka cca 1 hod.)
Vstup: zdarma

BEZPEČNOSŤ A HYGIENA
Prosíme vás o dodržiavanie prísnych hygienických opatrení:
- Rešpektujte pokyny usporiadateľskej služby priamo na mieste.
- Počas celej prehliadky majte zakryté ústa a nos rúškom alebo šatkou.
- Dodržiavajte primeraný odstup od ostatných účastníkov.
- Používajte pravidelne dezinfekcie rúk, ktoré sa nachádzajú pri vstupoch do tržnice a v jej priestore.
- Pokiaľ sa necítite úplne fit, nechajte si radšej návštevu komentovanej prehliadky na inokedy. Ak sa u vás objavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné kontaktovať telefonicky svojho ošetrujúceho lekára a opustiť priestory Starej tržnice. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) ste povinní zostať v domácej izolácii.

Ďakujeme, že ste zodpovední a chránite nielen seba, ale aj svoje okolie!