ZRUŠENÉ! Neviditeľná tržnica / The Invisible Old Market Hall vol. 15

ZRUŠENÉ! Neviditeľná tržnica / The Invisible Old Market Hall vol. 15

Aj v novembri vás pozývame na komentovanú prehliadku zo série Neviditeľná tržnica, tentokrát aj v anglickom jazyku! Počas prehliadky budete mať možnosť spoznať priestory budovy a jej okolia, (vrátane Kaplnky sv. Jakuba), ktoré nie sú bežne verejnosti prístupné.

In November, we invite you to a guided tour from The Invisible Old Market Hall series, this time also in English! During the tour, you will have the opportunity to get to know the premises of the building and its surroundings (including the Chapel of St. James), which are not normally open to the public.

PREHLIADKA V SLOVENČINE
SOBOTA 27. 11. / 11:00 - 12:00 / VSTUP VOĽNÝ
Počet miest je limitovaný (15), preto je potrebné sa na prehliadku prihlásiť vopred emailom na marek@staratrznica.sk

Vzhľadom na aktuálne nastavenie covid automatu pre Bratislavu, bude vstup prebiehať v režime kompletne zaočkovaní. Pri vstupe si, prosím, pripravte príslušné potvrdenie. Ďakujeme.

TOUR IN ENGLISH
SATURDAY 27th NOVEMBER / 12:30 P.M. - 1:30 P.M. / FREE ENTRY
Capacity is limited (15), so it is necessary to register by email at marek@staratrznica.sk  - We have reached the maximum number of registration for the event - REGISTRATION IS CLOSED.

Given the current degree of warning according to Covid Automat for Bratislava, tour will be open for fully vaccinated visitors. Thank you!

FB event