ZRUŠENÉ! Neviditeľná tržnica vol. 11

ZRUŠENÉ! Neviditeľná tržnica vol. 11

Odhaľte skryté miesta Starej tržnice! Pozývame vás na ďalšiu komentovanú prehliadku zo série Neviditeľná tržnica, počas ktorej budete mať možnosť spoznať priestory budovy a jej okolia (vrátane Kaplnky sv. Jakuba), ktoré nie sú bežne verejnosti prístupné.

Vstup: zdarma

Počet miest je limitovaný (15), preto je potrebné sa na prehliadku prihlásiť vopred emailom na marek@staratrznica.sk

BEZPEČNOSŤ A HYGIENA
Prosíme vás o dodržiavanie prísnych hygienický opatrení:
- Rešpektujte pokyny usporiadateľskej služby priamo na mieste.
- Počas celej prehliadky majte zakryté ústa a nos rúškom alebo šatkou.
- Dodržiavajte primeraný odstup od ostatných účastníkov.
- Používajte pravidelne dezinfekcie rúk, ktoré sa nachádzajú pri vstupoch do tržnice a v jej priestore.
- Pokiaľ sa necítite úplne fit, nechajte si radšej návštevu komentovanej prehliadky na inokedy. Ak sa u vás objavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné kontaktovať telefonicky svojho ošetrujúceho lekára a opustiť priestory Starej tržnice. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) ste povinní zostať v domácej izolácii.

Ďakujeme, že ste zodpovední a chránite nielen seba, ale aj svoje okolie!

FB event