Vďaka Slovenskej sporiteľni zviditeľňujeme zelené aktivity v Starej tržnici.

Srdce na dlani 2023

Srdce na dlani 2023

SRDCE NA DLANI 2023

Srdce na dlani je krajské ocenenie Bratislavského dobrovoľníckeho centra, ktoré smeruje k zvýšeniu a zviditeľneniu  dobrovoľníctva a k jeho rozvoju prostredníctvom ocenenia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a ich projektov za ich dobrovoľnícku činnosť v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy, vzdelávania a pod., či iných prejavov solidarity voči iným. Je zároveň aj prejavom vďaky všetkým, ktorí pomáhajú vo svojom voľnom čase bez nároku na finančnú odmenu.

Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách:

  1. Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Bratislavskom samosprávnom kraji;
  2. Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí;
  3. Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok;
  4. Dobrovoľnícka skupina;
  5. Dobrovoľnícky projekt alebo program;
  6. Podpora dobrovoľníctva;
  7. Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc.

Ďakujeme Vám za všetky nominácie! Slávnostné oceňovanie sa uskutoční 28. novembra 2023 v Starej tržnici v Bratislave o 19:00 hod.