Verejné prerokovanie férového parkovania

Verejné prerokovanie férového parkovania

Primátor hlavného mesta Matúš Vallo vás pozýva na verejné prerokovanie férového parkovania dňa 22. 5. 2019 o 17.30 hod. v Starej tržnici.

Zverejnením návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) začne 22. 5. plynúť 10-dňová lehota, počas ktorej môžu obyvateľky a obyvatelia Bratislavy zasielať mestu oficiálne pripomienky k návrhu. Na začiatku pripomienkovacieho obdobia, na verejnom prerokovaní, vám primátor a odborníci z magistrátu odprezentujú hlavné tézy férového parkovania a radi vám odpovedia na vaše otázky.

Ďaľšie podrobnosti k procesu pripomienkovania vopred zverejníme na webovej stránke mesta a sociálnych sieťach.