Vďaka Slovenskej sporiteľni zviditeľňujeme zelené aktivity v Starej tržnici.

Umenie v Tržnici

Umenie v Tržnici

Umenie v tržnici

Projektom Umenie v tržnici chceme návštevníkov tržnice prekvapiť umením svetového formátu tam, kde to nečakajú. Od roku 2021 si môže verejnosť počas letných mesiacov vychutnať veľkorozmerné interaktívne diela priamo v centrálnej hale tržnice. Hlavným partnerom týchto výstav je Slovenská sporiteľňa, kurátorkou výstav je Zuzana Pacáková (Biela Noc). 

Prvú letnú umeleckú inštaláciu sme realizovali v roku 2021, kedy sme predstavili rakúsko-chorvátske zoskupenie Numen/For use a ich dielo TUBE. V ďaľšom roku sme hosťovali francúzskeho digitálneho umelca vystupujúceho pod menom Maotik a jeho dielo INNER LIFE. Zatiaľ posledným vystavovaným dielom bolo TAPE, pochádzajúce z dielne Numen/For use. Počas celého leta navštívi umeleckú výstavu až 25000 ľudí z 10-tok krajín z celého sveta.

Aktuálne pripravujeme výstavu na leto 2024.