Vďaka Slovenskej sporiteľni zviditeľňujeme zelené aktivity v Starej tržnici.

Zelená tržnica

Kompostovacia stanica

Vedeli ste, že počas štandardnej prevádzky dokážeme v celej Starej tržnici vyprodukovať až 100 kg kompostovateľného odpadu za jeden deň? Keďže sa neustále snažíme byť ekologickejší, vďaka Slovenskej sporiteľni sme začiatkom roka 2021 zakúpili priemyselný elektrický kompostér, ktorý dokáže premeniť tento odpad na hodnotný kompost, opäť využiteľný v ekosystéme.

Kompostovacia stanica

Našou dlhodobou snahou v Starej tržnici je minimalizovať množstvo odpadu, ktorý spoločne vytvoríme. Okrem zákazu používania plastových slamiek v prevádzkach a zavedenia zálohovaných pohárov na všetky teplé a studené nápoje, pravidelne triedime všetok odpad. Kompostovateľný odpad tvorí najväčšiu časť nášho odpadu – odrezky zeleniny a kvetov od farmárov zo sobotných trhov, zvyšky jedla, použitý riad a obaly zo Street Food Parkov, odpad, ktorý vzniká pri varení piva v suteréne tržnice, a množstvo iného „neviditeľného“ odpadu z prevádzok a podujatí v tržnici. 

Tento odpad sme však neboli schopní sami spracovať, a tak sme ho vyvážali. „Cítili sme potrebu nájsť spôsob, ako ho efektívnejšie spracovať vlastnými silami. Tak sa zrodila myšlienka vybudovania vlastnej prevádzky kompostovacieho zariadenia, ktorá by znížila nielen množstvo komunálneho odpadu, ale aj dopady jeho odvozu na okolité prostredie a našich susedov,“ hovorí Jana Vašáková z Aliancie Stará tržnica, ktorá koordinuje tento pilotný projekt.

Cítili sme potrebu nájsť spôsob, ako ho efektívnejšie spracovať vlastnými silami. Tak sa zrodila myšlienka vybudovania vlastnej prevádzky kompostovacieho zariadenia.

Vďaka Slovenskej sporiteľni sa nám to začiatkom roka 2021 podarilo a investovali sme do priemyselného elektrického kompostéra. Ide o uzavretý systém s filtráciou, ktorý rozkladá odpad vďaka zvýšenej teplote. Teplota nad 70°C zničí všetky choroboplodné zárodky. Vzniknutá hmota sa neustále zahrieva a mieša, a tým sa urýchľuje proces vzniku hodnotného a opäť využiteľného kompostu. Ročne tak budeme schopní premeniť až 50 ton odpadu.

„Sme radi, že v rámci partnerstva Slovenskej sporiteľne so Starou tržnicou sme mohli podporiť kúpu kompostéra, ktorý pomôže každoročne premeniť desiatky ton odpadu na kompost a prispeje tak k zelenšej a modernejšej Bratislave. Zeleným témam sa venujeme dlhodobo, šetríme papier, energiu, nepoužívame billboardy, chováme a podporujeme včely, nedávno sme ako prvá banka na trhu predstavili ekologické platobné karty,“ vysvetľuje Dáša Juríková, riaditeľka stratégie a rozvoja značky.

V súčasnosti už kompostér prešiel z nultej testovacej fázy do pravideľnej prevádzky a nami produkovaný kompost získal certifikáciu z Regionálnej potravinovej a veterinárnej správy. Vďaka tomu môžeme vyprodukovaný kompost ponúkať farmárom predávajúcim zeleninu na sobotných trhoch. O tento kompost je pomerne veľký záujem. V roku 2021 sme spracovali 3,4 tony odpadu z čoho vzniklo 495 kg kompostu, v roku 2022 to už bolo 4,3 tony odpadu a vyprodukovali sme až 1100 kg kvalitného kompostu.

Pre Starú tržnicu znamená vlastný kompostér zníženie objemu komunálneho odpadu až o 80%, pre našich susedov to znamená menej zaťažené územie smetiarskym autom, menej hluku pri zvážaní odpadu a menej zápachu z komunálneho odpadu. Tešíme sa, že sme opäť o krok bližšie k bezodpadovosti a môžeme tak prispieť k zelenšej Bratislave.

Druhá šanca

27. august 2023
Je mnoho spôsobov ako sa dá znižovať ekologický dopad našich aktivít. Jedným z nich je opätovné použitie vecí, ktoré už boli použité, či používané. Pôvodný majiteľ už o nich nemá záujem no stále ich môže použiť niekto ďalší. Poprípade určitý materiál sa javí ako odpad, ale pre šikovného majstra je cennou surovinou. Veci teda dostanú druhú šancu byť užitočné. Čítaj viac

Projekt Zelená tržnica je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu 5/2023 formou dotácie z Environmentálneho fondu.