Vďaka Slovenskej sporiteľni zviditeľňujeme zelené aktivity v Starej tržnici.

Stará tržnica je Zelená tržnica

V Starej tržnici zavádzame stále nové zelené aktivity pre udržateľnú prevádzku tejto budovy. Spoznajte ich, zapojte sa a podporte ekologickú budúcnosť mesta.

staratrznica
Zelená tržnica

Množstvo malých riešení tvorí zmysluplný celok.

16. január 2024
Myslieť ekologicky znamená myslieť na detaily. V Starej tržnici sa snažíme premietnuť zodpovedné uvažovanie do každej aktivity. Preto sa u nás nepoužívajú jednorazové poháre, využívame dopravu na kargobicykloch a aj takej, na prvý pohľad samozrejmej veci akou je separácia odpadu, venujeme aktívnu pozornosť. Pozrite sa s nami na tieto malé riešenia, ktoré vytvárajú v Starej tržnici zmysluplný celok. Čítaj viac

Energetická efektivita

15. december 2023
V roku 2022 zažila európa energetickú krízu, ktorá výrazne ovplyvnila fungovanie v Starej tržnici. Zároveň sa blížil koniec životnosti našej plynovej kotolne. Preto sme sa rozhodli pristúpiť k veľkej energetickej revízii budovy. Cieľom bolo nastaviť udržateľné fungovanie na najbližšie desaťročia.  Čítaj viac

Farm to fork

15. november 2023
Počas trhov majú návštevníci možnosť zažiť našu Kantínu. V čom je výnimočná? Jedlá, ktoré sa tu varia sa pripravujú zo surovín od našich trhovníkov, takže suroviny putujú z farmy priamo do taniera. Tomuto typu gastronómie sa hovorí Farm to Fork, alebo z farmy na vidličku.  Čítaj viac

Predajcovia na trhu

22. október 2023
Sobotné potravinové trhy boli pre nás už v samotných začiatkoch nášho fungovania v rámci Starej tržnice absolútnou prioritou. Záležalo nám na tom, aby sa do tohto nádherného priestoru vrátili potraviny a spolu s nimi predovšetkým ich výrobcovia zo širšieho regiónu. Už v dávnych časoch prichádzali do tržnice a na námestie pred ňou roľníci s tovarom aj spoza brehov Dunaja či Moravy a na trhu ste sa bežne dohovorili v slovenčine, nemčine a maďarčine. Dnes tomu nie je inak, čo symbolicky zrkadlí aj jeho samotný názov Trh Piac Markt (pozn.: Piac = trh po maďarsky, Markt = trh po nemecky) Čítaj viac

Potravinové trhy TRH-PIAC-MARKT

TRH-PIAC-MARKT

16. september 2023
Pravidelné potravinové trhy, ktoré organizuje občianske združenie Aliancia Stará Tržnica, sa konajú už neuveriteľných desať rokov a nadväzujú na tradíciu budovy ako trhového priestoru. Novodobá história trhov v Starej tržnici sa začala 21. septembra 2013 s prvým potravinovým Trhom Piac Markt. Čítaj viac

Projekt Zelená tržnica je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu 5/2023 formou dotácie z Environmentálneho fondu.