Vďaka Slovenskej sporiteľni zviditeľňujeme zelené aktivity v Starej tržnici.

Zelená tržnica

Predajcovia na trhu

Sobotné potravinové trhy boli pre nás už v samotných začiatkoch nášho fungovania v rámci Starej tržnice absolútnou prioritou. Záležalo nám na tom, aby sa do tohto nádherného priestoru vrátili potraviny a spolu s nimi predovšetkým ich výrobcovia zo širšieho regiónu. Už v dávnych časoch prichádzali do tržnice a na námestie pred ňou roľníci s tovarom aj spoza brehov Dunaja či Moravy a na trhu ste sa bežne dohovorili v slovenčine, nemčine a maďarčine. Dnes tomu nie je inak, čo symbolicky zrkadlí aj jeho samotný názov Trh Piac Markt (pozn.: Piac = trh po maďarsky, Markt = trh po nemecky)

Predajcovia na trhu

Sobotné potravinové trhy boli pre nás už v samotných začiatkoch nášho fungovania v rámci Starej tržnice absolútnou prioritou. Záležalo nám na tom, aby sa do tohto nádherného priestoru vrátili potraviny a spolu s nimi predovšetkým ich výrobcovia zo širšieho regiónu. Už v dávnych časoch prichádzali do tržnice a na námestie pred ňou roľníci s tovarom aj spoza brehov Dunaja či Moravy a na trhu ste sa bežne dohovorili v slovenčine, nemčine a maďarčine. Dnes tomu nie je inak, čo symbolicky zrkadlí aj jeho samotný názov Trh Piac Markt (pozn.: Piac = trh po maďarsky, Markt = trh po nemecky)

Sobotný potravinový TRH PIAC MARKT prevádzkujeme, prakticky od samého začiatku, opierajúc sa o KÓDEX, dôležitý dokument, ktorý obsahuje pravidlá prevádzkovania potravinových trhov, nami zadefinovaný jednotný trhový štandard. Bol skoncipovaný aj za účelom lepšej orientácie a posilnenia dôvery zo strany zákazníkov, že na trhu dostanú to, čo potravinové trhy deklarujú – čerstvé, kvalitné potraviny priamo od farmárov a od výrobcov.

V Kódexe sú však ukotvené aj dôležité princípy nášho fungovania a zároveň prezentuje naše hodnotové nastavenie. Medzi základné princípi prevádzky nášho potravinového trhu patria predovšetkým dôkladný výber predajcov, kvalita, garantovaný (prevažne lokálny, regionálny, maximálne tuzemský) pôvod predávaných potravín, vysoká kultúra predaja a v neposlednom rade férový prístup k samotným predajcom. Hodnotovo sa hlásime k silnému medzinárodnému hnutiu Slow Food  , ktoré sa zasadzuje za ochranu biodiverzity, za zlepšenie povedomia o systéme, ktorý riadi potravinovú produkciu, za zachovanie kulinárskeho dedičstva a tradícií, a preto sa pri výbere riadime základným kritériom „dobrého, čistého a férového produktu“. Potraviny, ktoré sú v ponuke v rámci našich trhov dobré chutia, sú lokálne, čerstvé, sezónne, alebo boli z takýchto surovín vyrobené a prospievajú nášmu zdraviu. Boli vypestované, prípadne vyrábané udržateľným spôsobom, rešpektujúc životné prostredie, zvieratá a miestne komunity. V cenách, za ktoré sú ponúkané je primerane zhodnotená remeselná produkcia a uplatňované férové podmienky ako pre farmára, tak výrobcu, ale aj spotrebiteľa. V rámci trhu máme viaceré kategórie predajcov: tzv. predaj z dvora (menšie rodinné farmy a drobní pestovatelia zeleniny a ovocia), samostatne hospodáriaci roľníci a rodinné farmy, rodinné manufaktúry (pekári, mäsiari, cukrári, vinári ..) a špecializovaní dovozcovia potravín, ktorí z našej kultúry nepochádzajú, ale stali sa súčasťou našich dní (napr. káva, čaj, čokoláda, kakao, či exotické ovocie). Pri dovážaných produktoch uprednostňujeme identickú kvalitu produktov ako pri tých regionálnych (t.j. farmárske produkty, remeselne vyrobené potraviny), produkty v BIO kvalite, alebo s označením Fair Trade, prípadne odporúčané zastúpeniami hnutia Slow Food v krajine pôvodu daného produktu. 

Väčšinovú ponuku tvorí tovar, ktorý tematicky zodpovedá charakteru trhov a vychádza zo slovenských tradícií, predovšetkým z tradícií pestovania plodín, chovu hospodárskych zvierat a výroby potravinárskych produktov. Do výberu predajcov ako i samotnej ponuky sa snažíme zasahovať v takej miere, aby bola ponuka vyvážená, vytvárala férové prostredie pre samotných predajcov a primerane reagovala na aktuálny dopyt. Záleží nám na tom, aby bola ponuka čo najširšia, aby si v nej návštevník našiel predovšetkým produkty každodennej spotreby, zeleninu a ovocie, ktoré ponúka aktuálna sezóna. Farmy a prevádzky našich predajcov priebežne navštevujeme a garantujeme tak kvalitu a sezónnosť ponúkaného tovaru.

Našim hlavným cieľom je podpora regionálnych prvovýrobcov (od kategórie záhradkárov, roľníkov hospodáriacich na menších výmerách až po rodinné farmy a manufaktúry, ktoré spracovávajú a zhodnocujú kvalitné slovenské suroviny) ale zároveň aj zásobovanie občanov kvalitnými čerstvými poľnohospodárskymi plodinami a potravinami v prevažnej miere lokálneho, regionálneho prípadne slovenského pôvodu. Záleží nám na tom, aby sme vytvárali spoločenský priestor, ktorý slúži ako predajné miesto a zároveň prispieva k formovaniu komunity, jej vzdelávania v oblasti kvality potravín a približovaniu mestského obyvateľstva k vidieku.

Potravinové trhy TRH-PIAC-MARKT

TRH-PIAC-MARKT

16. september 2023
Pravidelné potravinové trhy, ktoré organizuje občianske združenie Aliancia Stará Tržnica, sa konajú už neuveriteľných desať rokov a nadväzujú na tradíciu budovy ako trhového priestoru. Novodobá história trhov v Starej tržnici sa začala 21. septembra 2013 s prvým potravinovým Trhom Piac Markt. Čítaj viac

Komunitná záhrada na streche

30. august 2023
Jeden z najnovších zelených projektov, ktoré v rámci budovy realizujeme je Zelená strecha. Keďže pôvodná strecha budovy vyžaduje rekonštrukciu rozhodli sme sa preskúmať aktuálne možnosti a príklady dobrej praxe zo sveta. Čítaj viac

Projekt Zelená tržnica je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu 5/2023 formou dotácie z Environmentálneho fondu.