Vďaka Slovenskej sporiteľni zviditeľňujeme zelené aktivity v Starej tržnici.

Zelená tržnica

Komunitná záhrada na streche

Jeden z najnovších zelených projektov, ktoré v rámci budovy realizujeme je Zelená strecha. Keďže pôvodná strecha budovy vyžaduje rekonštrukciu rozhodli sme sa preskúmať aktuálne možnosti a príklady dobrej praxe zo sveta.

Komunitná záhrada na streche

Zelené strechy sa pomaly stávajú štandardom a ploché časti strechy Starej tržnice sa na ich realizáciu veľmi hodia.

Benefity sú nesporné

Medzi hlavné výhody zelených striech patria:

  • Predĺženie životnosti izolačnej fólie až na dvojnásobok
  • Tepelná izolácia
  • Zníženie rizika vzniku mestského tepelného ostrova
  • Ochladenie povrchu budovy, teploty v budove ale aj vzduch v okolí až o niekoľko stupňov (mikroklíma)
  • Zadržiavanie dažďovej vody, zníženie náporu na kanalizáciu v čase nadmerných zrážok
  • Zlepšenie ionízácie vzduchu v okolí
  • Prirodzená filtrácia prachu
  • Podpora mestskej biodiverzity a iné

Nechceli sme vytvoriť iba pasívnu zelenú strechu, ale využiť tento priestor a jeho potenciál na posilnenie funkcie Starej tržnice ako mestského centra.

 Z výššie uvedených bodov je zrejmé, že zelené strechy sú cestou k zvýšeniu kvality života v meste, ale aj vhodnou formou adaptácie na klimatické zmeny. V Starej tržnici sme sa však rozhodli ísť ešte o krok ďalej. Nechceli sme vytvoriť iba pasívnu zelenú strechu, ale využiť tento priestor a jeho potenciál na posilnenie funkcie Starej tržnice ako mestského centra.

Projekt Zelenej strechy preto od začiatku pripravujeme participatívnym spôsobom. V dvoch kolách dotazníkov pre širšiu verejnosť aj miestnu komunitu sme zozbierali podnety a potreby návštevníkov budovy a na ich základe sme sa rozhodli, že zelená strecha bude dizajnovaná do podoby mestskej farmy, komunitnej záhrady, ale aj malého strešného parku so zázemím pre komorné podujatia. Takto sa snažíme spojiť potrebu rekonštrukcie s potrebou environmentálnou a spoločenskou.

Zelené strechy sa pomaly stávajú štandardom a ploché časti strechy Starej tržnice sa na ich realizáciu veľmi hodia.

Prvým krokom bolo založenie experimentálnej komunitnej záhrady. Jej cieľom bolo tráviť na streche čo najviac času a pozorovať prostredie v premenách denného času a ročných období. Počas tohto obdobia skúmame ktoré rastliny sú vhodné na pestovanie v tomto špecifickom prostredí a ktoré nie, aké riešenia sa tu dajú použiť a popritom budujeme komunitu nadšencov a dobrovoľníkov, ktorí venujú svoj čas a energiu tomuto projektu. Komunitná záhrada vznikla na jar roku 2022 a odvtedy sa pomaly rozširuje.

Na jeseň roku 2022 sme v spolupráci so Školou permakultúry vypracovali podklady k budúcej podobe strechy. V rámci tohto procesu sme využili všetky dostupné poznatky z oblasti permakultúry a krajinnej architektúry, ktoré tvoria základ pre architektonickú štúdiu a stavebnú projekt. V rámci týchto podkladov sme sa snažili objaviť rôzne „smart“ riešenia, synergie, ekologické a úsporné riešenia aby sme s minimom nákladov dosiahli maximálny efekt, a zároveň aby dizajn zelenej strechy slúžil čo najpresnejšie jej budúcemu účelu a najme jej užívateľom.
Ak pôjde všetko podľa plánu, chceli by sme v najbližších rokoch postupne rekonštruovať ploché strechy budovy a na nich realizovať navrhnutý dizajn.

 

Kompostovacia stanica

28. august 2023
Vedeli ste, že počas štandardnej prevádzky dokážeme v celej Starej tržnici vyprodukovať až 100 kg kompostovateľného odpadu za jeden deň? Keďže sa neustále snažíme byť ekologickejší, vďaka Slovenskej sporiteľni sme začiatkom roka 2021 zakúpili priemyselný elektrický kompostér, ktorý dokáže premeniť tento odpad na hodnotný kompost, opäť využiteľný v ekosystéme. Čítaj viac

Druhá šanca

27. august 2023
Je mnoho spôsobov ako sa dá znižovať ekologický dopad našich aktivít. Jedným z nich je opätovné použitie vecí, ktoré už boli použité, či používané. Pôvodný majiteľ už o nich nemá záujem no stále ich môže použiť niekto ďalší. Poprípade určitý materiál sa javí ako odpad, ale pre šikovného majstra je cennou surovinou. Veci teda dostanú druhú šancu byť užitočné. Čítaj viac

Projekt Zelená tržnica je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu 5/2023 formou dotácie z Environmentálneho fondu.