Vďaka Slovenskej sporiteľni zviditeľňujeme zelené aktivity v Starej tržnici.

Zelená tržnica

Množstvo malých riešení tvorí zmysluplný celok.

Myslieť ekologicky znamená myslieť na detaily. V Starej tržnici sa snažíme premietnuť zodpovedné uvažovanie do každej aktivity. Preto sa u nás nepoužívajú jednorazové poháre, využívame dopravu na kargobicykloch a aj takej, na prvý pohľad samozrejmej veci akou je separácia odpadu, venujeme aktívnu pozornosť. Pozrite sa s nami na tieto malé riešenia, ktoré vytvárajú v Starej tržnici zmysluplný celok.

Množstvo malých riešení tvorí zmysluplný celok.

Recups je systém zálohovaných pohárov, ktoré používame nie len v našich prevádzkach, ale aj na všetkých podujatiach, ktoré sa u nás organizujú. Tento systém nám umožňuje vyhnúť sa jednorázovému riadu. Vďaka zavedeniu Recups sme výrazne znížili celkový objem odpadu, ktorý sa v budove produkuje.  

Ďaľším malým riešením je aktívne využívanie kargobicyklov na zásobovanie poprípade rozvoz produktov. Stará tržnica je veľka budova s množstvom prevádzok čo prirodzene spôsobuje čulý dopravný ruch v jej okolí. Sme si vedomí, že cestná doprava je veľký znečisťovateľ ovzdušia a tak sa ju snažíme redukovať jednak množstvom obmedzení a jednak hľadaním alternatív. O redukcii množsva smetiarských aut vďaka kompostovacej stanici sme už písali. Ďaľším opatrením je aktívne využívanie kargobicyklov na rozvoz produktov zo Starej tržnice. Jednak je to pivo z pivovaru a jednak je to sódová voda zo sódovkárne. Tieto produkty sú pravideľným pasažierom naších dopravných bicyklov. Príležitostne však v spolupráci s cyklokuriérmi zo Švihaj šuhaj prevážame aj väčší náklad. Takto napríklad cestovalo množstvo rastlín do Oázy, vrátane päťdesiat ročnej dva metre vysokej čínskej ruže. 

Posledným spomenutým opatrením sú separačné stanice, ktoré používame počas pravideľného festivalu pouličného jedla Streetfoodpark, počas sobotných trhov Trh-Piac-Markt, ale aj počas niektorých podujatí. V separačnej stanici zbierame komunálny odpad, plast, papier, sklo, kompostovateľný odpad, kuchynský odpad aj použitý olej. Okrem toho obsluhuje stanicu zaškolený personál, aby sa všetko ocitlo v správnom koši.

Energetická efektivita

15. december 2023
V roku 2022 zažila európa energetickú krízu, ktorá výrazne ovplyvnila fungovanie v Starej tržnici. Zároveň sa blížil koniec životnosti našej plynovej kotolne. Preto sme sa rozhodli pristúpiť k veľkej energetickej revízii budovy. Cieľom bolo nastaviť udržateľné fungovanie na najbližšie desaťročia.  Čítaj viac

Farm to fork

15. november 2023
Počas trhov majú návštevníci možnosť zažiť našu Kantínu. V čom je výnimočná? Jedlá, ktoré sa tu varia sa pripravujú zo surovín od našich trhovníkov, takže suroviny putujú z farmy priamo do taniera. Tomuto typu gastronómie sa hovorí Farm to Fork, alebo z farmy na vidličku.  Čítaj viac

Projekt Zelená tržnica je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu 5/2023 formou dotácie z Environmentálneho fondu.