Aliancia Stará tržnica

Aliancia Stará tržnica

Občianske združenie ALIANCIA STARÁ TRŽNICA vzniklo ako zoskupenie jedenástich profesionálov z rôznych oblastí, ktorých spájala spoločná nespokojnosť so stavom historickej budovy Starej tržnice v Bratislave. Tá bola v roku 2012 už päť rokov prakticky verejnosti neprístupná, výnimkou boli len ojedinelé podujatia. Spoločne sa rozhodli zužitkovať svoje profesionálne skúsenosti a vytvoriť projekt znovuoživenia Starej tržnice tak, aby slúžila ako mestské centrum ponúkajúce trhy, kultúrne podujatia a služby s pridanou hodnotou pre obyvateľov aj návštevníkov mesta.

 • 2012 — vznik AST
 • 7. február 2013 — schválenie projektu Mestské centrum Stará tržnica poslancami mestského zastupiteľstva mesta Bratislava
 • jún/júl 2013 — podpis nájomnej zmluvy a prebratie budovy
 • 21. september 2013 — prvý TRH-PIAC-MARKT
 • August 2014 — spustenie prevádzky sódovkárne v Starej tržnici
 • 21. marec 2015 — potravinové trhy už sa konajú každú sobotu
 • 16. september 2015 — prvý Street Food Park
 • 2016 — získanie grantu z Creative Europe na vytvorenie projektu revitalizácie Námestia SNP a Kamenného námestia
 • Marec 2016 — Otvorenie Lab
 • júl/august 2016 — Výmena podlahovej krytiny v sále
 • Apríl 2017 — Otvorenie Foodstock
 • Jún 2017 — Otvorenie Výčap u Ernöho
 • Leto 2017 — Revitalizácia námestia pred tržnicou
 • 5. september 2017 — Otvorenie up! city
 • 2018 — prezentácia výsledkov projektu revitalizácie Námestia SNP a Kamenného námestia — Živé námestie

Ako to začalo

Občianske združenie ALIANCIA STARÁ TRŽNICA vzniklo v roku 2012 ako zoskupenie jedenástich profesionálov z rôznych oblastí, ktorých spájala spoločná nespokojnosť so stavom historickej budovy Starej tržnice v Bratislave. Tá bola v 2012 už päť rokov prakticky verejnosti neprístupná, výnimkou boli len ojedinelé podujatia. V tomto období sa budova nachádzala v správe Bratislavského informačného a kultúrneho strediska, ktorému ju zveril vlastník — mesto Bratislava, avšak bez jasného plánu ďalšieho smerovania, ako aj finančnej podpory. Z tohto dôvodu sa členovia AST rozhodli zužitkovať svoje profesionálne skúsenosti a vytvoriť projekt znovuoživenia Starej tržnice tak, aby slúžila ako mestské centrum ponúkajúce trhy, kultúrne podujatia a služby s pridanou hodnotou pre obyvateľov aj návštevníkov mesta a to bez finančného zaťaženia mestského rozpočtu.

Členovia Aliancie Stará tržnica

Po mesiacoch príprav a aktívnej komunikácie s odborníkmi, zástupcami magistrátu, poslancami mestského zastupiteľstva a prostredníctvom médií aj verejnosti, mestské zastupiteľstvo 7. februára 2013 schválilo realizáciu projektu Mestské centrum Stará tržnica. Následne došlo v júni 2013 k podpisu Nájomnej zmluvy medzi AST a mestom Bratislava a k faktickému prebratiu budovy.
Nová éra Starej tržnice sa viditeľne začala písať už v septembri toho roku, kedy sa 21. 9. 2013 uskutočnil prvý TRH-PIAC-MARKT — potravinový trh. V začiatkoch sa trhy konali iba raz mesačne, keďže najskôr bolo potrebné získať si dôveru a priazeň ako predajcov, tak aj návštevníkov, a v neposlednom rade otestovať prevádzkové možnosti budovy. Okrem trhov začali pribúdať aj rôzne ďalšie podujatia — koncerty, konferencie, diskusie, komunitné aktivity. Stará tržnica začala opäť ožívať.
Okrem napĺňania budovy programom Aliancia aktívne pracovala aj na jej zveľaďovaní. Uskutočnené rekonštrukčné a renovačné práce zahŕňajú výmenu elektroinštalačných rozvodov, revíziu kotolne a výťahov, výmenu podlahovej krytiny, inštaláciu zdvojených okenných skiel zo strany Nedbalovej ulice, viaceré akusticko-izolačné prvky v interiéri (závesy, špeciálna maľovka), nové protipožiarne nátery, výmena Elektronického protipožiarneho systému a mnohé ďalšie zásahy.

Renovácia

Okrem samotnej budovy boli renovované aj samostatné priestory po jej obvode, v ktorých vznikli samostatné prevádzky. Kaviareň Lab, ktorá ponúka aj priestor na co-working, množstvo workshopov a dielňu pre digitálnu fabrikáciu; pivovar Shenk v suteréne zásobuje pivom piváreň Výčap u Ernöho na rohu Námestia SNP a Klobučníckej ulice; bistro Foodstock s ázijskou kuchyňou na Klobučníckej ulici a v neposlednom rade kancelária up! city. Spoločný projekt s Volkswagen Slovakia, ZSE, Švihaj Šuhaj a mestom Bratislava vznikol v roku 2017 a jeho výsledkom je požičovňa elektronických áut, ako aj bicyklov a cargo-bicyklov v Bratislave, ktorá je zároveň prvým krokom k budúcemu car-sharingu v meste. Vďaka up! city sa uskutočnila aj renovácia námestia pred Starou tržnicou, kde pribudli nové lavičky, osvetlenie a v lete tiež pravidelný program.


Ďalší krok?

Iniciatíva Živé námestie vznikla ako ďalší, prirodzený krok Aliancie Stará Tržnica. Budova tržnice je bezprostredne urbanisticky spätá so svojím okolím a správa budovy so sebou prirodzene prináša aj záujem o to, v akom stave je jej okolité prostredie. V roku 2016 sme získali grant z dotačnej schémy Creative Europe na realizáciu projektu revitalizácie Kamenného námestia a Námestia SNP. Výstupy projektu pod názvom Živé námestie sme predstavili verejnosti v roku 2018.

 • Aliancia Stará tržnica je partnerom projektu Shared Cities: Creative Momentum kofinancovaného z prostriedkov programu Európskej únie Kreatívna Európa. V rámci projektu Aliancia realizuje prípadovú štúdiu Živé námestie v spolupráci s Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť, architektonickým štúdiom 2021 a Laboratóriom architektúry krajiny (LABAK). Na projekte participovalo Hlavné mesto SR Bratislava. Konzultácie poskytli aj ďalší stakeholderi, odborníci, obyvatelia a návštevníci mesta.
 • Na základe dlhoročných analýz a prieskumov chceme v rámci prípadovej štúdie na Námestí SNP a Kamennom námestí v Bratislave nenáročnými zmenami vytvoriť zjednotený verejný priestor. Podklady vytvorené v rámci projektu môžu byť takisto využité ako východiskový bod pre verejnú súťaž.
 • Pri tvorbe projektu sme v prvom kroku (2016) pozbierali a analyzovali v minulosti navrhované projekty, najrôznejšie plány za posledných päťdesiat rokov, historické fotografie a pod. Mnohé ďalšie podklady predstavujú originálne diela a výstupy vytvorené vo vlastnej réžii alebo na objednávku. Následne sme zmapovali súčasný stav námestia, vrátane dynamických a statických prvkov námestí. Napokon sme v participatívnom procese získali názory odbornej verejnosti, stakeholderov a obyvateľov mesta s cieľom dotvoriť obraz o preferenciách vo vzťahu k námestiam. Výsledkom sú návrhy úprav námestí, ktoré by zvýšili obývateľnosť a užívateľnosť námestí v krátkom a strednom horizonte. Dlhodobú tvár námestí by však mesto malo riešiť medzinárodnou architektonickou súťažou, ktorá získa potrebnú legitimitu.
 • Okrem prípadovej štúdie Aliancia v rámci projektu pomohla vytvoriť priestor pre kreatívcov Lab.café v Starej tržnici a usporiadala sériu diskusií, workshopov, prezentácií a hackathonov.
 • Shared Cities: Creative Momentum, ktorý je európskou kultúrnou platformou, ktorá adresuje aktuálne výzvy európskych miest. SCCM je spoločným projektom partnerov Goethe-Institut (DE), Česká centra (CZ), reSITE (CZ), Vysoká škola výtvarných umení (SK), Association of Belgrade Architects (RS), Hungarian Contemporary Architecture Centre – KÉK (HU), Katowice City of Gardens (PL), KUNSTrePUBLIK (DE), Mindspace (HU), Aliancia Stará Tržnica (SK), Res Publica – Cities Magazine (PL). Spolufinancované z programu Európskej únie Kreatívna Európa.

zivenamestie.sk