Vďaka Slovenskej sporiteľni zviditeľňujeme zelené aktivity v Starej tržnici.

Aliancia Stará tržnica

Aliancia Stará tržnica

Občianske združenie ALIANCIA STARÁ TRŽNICA (AST) vzniklo ako zoskupenie jedenástich profesionálov z rôznych oblastí, ktorých spájala spoločná nespokojnosť so stavom historickej budovy Starej tržnice v Bratislave. Tá bola v roku 2012 už päť rokov prakticky verejnosti neprístupná, výnimkou boli len ojedinelé podujatia. Spoločne sa rozhodli zúžitkovať svoje profesionálne skúsenosti a vytvoriť projekt znovuoživenia Starej tržnice tak, aby slúžila ako mestské centrum ponúkajúce trhy a kultúrne podujatia pre obyvateľov aj návštevníkov mesta.

 • 2012 — vznik AST
 • 7. február 2013 — schválenie projektu Mestské centrum Stará tržnica poslancami mestského zastupiteľstva mesta Bratislava
 • jún/júl 2013 — podpis nájomnej zmluvy, prebratie budovy a následné vyčistenie objektu
 • 21. september 2013 — prvý TRH-PIAC-MARKT
 • 2014 — vybudovanie požiarneho systému, oprava kanalizácií a elektroinštalácie 
 • august 2014 — spustenie prevádzky sódovkárne v Starej tržnici
 • 21. marec 2015 — potravinové trhy sa už konajú každú sobotu
 • 16. september 2015 — prvý Street Food Park
 • 2016 — získanie grantu z Creative Europe na vytvorenie projektu revitalizácie Námestia SNP a Kamenného námestia
 • 2016 — výmena podlahovej krytiny v sále a obnova sociálnych zariadení
 • 2016 — spustenie prevádzky pivovaru Shenk
 • marec 2016 — otvorenie Lab
 • apríl 2017 — otvorenie prevádzky Foodstock
 • jún 2017 — otvorenie Výčapu u Ernöho
 • leto 2017 — revitalizácia námestia pred tržnicou
 • 5. september 2017 — otvorenie up! city
 • 2018 — prezentácia výsledkov projektu revitalizácie Námestia SNP a Kamenného námestia — Živé námestie
 • 2018 —  Hlavné mesto SR Bratislava oficiálne prevzalo projekt Živé námestie a začalo s realizáciou niektorých "quick wins" riešení
 • 2018 — repasovanie okien v objekte, vybudovanie hlukoizolačných skiel, rekonštrukcia priestorov suterénu
 • november 2018 — zahájenie prevádzky Oáza, ktorá slúži ako skleník a adopčné centrum pre nechcené rastliny. Jeho súčasťou je aj Čajový ateliér a Keramický ateliér
 • 2019 — Hlavné mesto SR Bratislava vyhlásilo medzinárodnú architektonickú súťaž na územie Námestia SNP a Kamenného námestia
 • 2020 — v rámci architektonickej súťaže Živé námestie sa konali dva finálne workshopy s prezentáciami konečných konceptov štyroch súťažných návrhov
 • máj 2020 — služba up! city v tržnici končí z vážnych prevádzkových dôvodov zapríčenených pandémiou COVID-19
 • jún 2020 — Oáza sa rozrastá o vydavateľstvo Monokel, vďaka ktorému tu vznikol Knižný ateliér
 • september 2020 — otvorenie prevádzky Langos Bar
 • 2021 — zakúpenie priemyselného elektrického kompostéra na tvorenie kompostu z nášho odpadu
 • február 2021 — Viecha malých vinárov mení svoj koncept, stáva sa z nej Viecha naturálnych vinárov
 • jún 2021 — otvorenie prvej letnej inštalácie. Interaktívnu sieť Tube vytvorilo medzinárodné zoskupenie Numen/For Use a návštevníci si ju mohli užiť do konca augusta 2021.
 • jar 2022 - na streche Starej tržnice vzniká komunitná záhrada a začína prvá pestovacia sezóna
 • apríl 2022 – otvorenie pop-up kuchyne Starej tržnice. Kantínu vedie šéfkuchár Daniel Karas.
 • 2022 - dožívajúca plynová kotolňa a výkyvy cien energii sú dôvodom energetickej revízie budovy a prípravy projektu novej kotolne spojenej s diverzifikáciou zdrojov tepla (solárne panely, tepelné čerpadlo, podpora pasívnych riešení)
 • jar 2023 - príprava manuálu ku obnove Novej tržnice na Trnavskom mýte, v ktorom sme zhrnuli svoje 10 ročné skúsenosti a pripravili sériu odporúčaní pre mestskú časť Bratislava - Nové mesto

Ako to začalo

Občianske združenie ALIANCIA STARÁ TRŽNICA vzniklo v roku 2012 ako zoskupenie jedenástich profesionálov z rôznych oblastí. V tomto období sa budova nachádzala v správe Bratislavského informačného a kultúrneho strediska, ktorému ju zveril vlastník — mesto Bratislava, avšak bez jasného plánu ďalšieho smerovania, ako aj finančnej podpory. Z tohto dôvodu sa členovia AST rozhodli zužitkovať svoje profesionálne skúsenosti a vytvoriť projekt znovuoživenia Starej tržnice tak, aby slúžila ako mestské centrum ponúkajúce trhy, kultúrne podujatia pre obyvateľov aj návštevníkov mesta a to bez finančného zaťaženia mestského rozpočtu.

Členovia Aliancie Stará tržnica

Po mesiacoch príprav a aktívnej komunikácie s odborníkmi, zástupcami magistrátu, poslancami mestského zastupiteľstva a prostredníctvom médií aj verejnosti, mestské zastupiteľstvo 7. februára 2013 schválilo realizáciu projektu Mestské centrum Stará tržnica. Následne došlo v júni 2013 k podpisu Nájomnej zmluvy medzi AST a mestom Bratislava a k faktickému prebratiu budovy.

Nová éra Starej tržnice sa viditeľne začala písať už v septembri, kedy sa 21. 9. 2013 uskutočnil prvý potravinový trh TRH-PIAC-MARKT. V začiatkoch sa trhy konali iba raz mesačne, keďže najskôr bolo potrebné získať si dôveru a priazeň ako predajcov, tak aj návštevníkov. Zároveň bolo potrebné otestovať prevádzkové možnosti budovy. Okrem trhov začali pribúdať aj rôzne ďalšie podujatia — koncerty, konferencie, diskusie, komunitné aktivity. Stará tržnica začala opäť ožívať.

Okrem napĺňania budovy programom Aliancia aktívne pracovala aj na jej zveľaďovaní. Uskutočnené rekonštrukčné a renovačné práce zahŕňajú výmenu elektroinštalačných rozvodov, revíziu kotolne a výťahov, výmenu podlahovej krytiny, inštaláciu zdvojených okenných skiel zo strany Nedbalovej ulice, viaceré akusticko-izolačné prvky v interiéri (závesy, špeciálna maľovka), nové protipožiarne nátery, výmena Elektronického protipožiarneho systému a mnohé ďalšie zásahy.

Renovácia

Okrem samotnej budovy boli renovované aj priestory po jej obvode, v ktorých vznikli samostatné prevádzky. Kaviareň Lab, ktorá ponúka aj priestor na co-working a workshopy, súčasťou ktorého je aj dielňa pre digitálnu fabrikáciu; Langos Bar pri hlavnom vchode do Starej tržnice, ktorý má v ponuke poctivé kváskové langoše; pivovar Shenk v suteréne zásobuje pivom piváreň Výčap u Ernöho na rohu Námestia SNP a Klobučníckej ulice; bistro Foodstock s ázijskou kuchyňou na Klobučníckej ulici, Viecha naturálnych vinárov so širokou ponukou dobrého vína, a v neposlednom rade Oáza, skleník a adopčné centrum pre nechcené rastliny, ktorý navyše ponúka pestrý vzdelávací a kreatívny program pre verejnosť.

Súčasťou tržnice bolo aj up! city, spoločný projekt s Volkswagen Slovakia, ZSE, Švihaj Šuhaj a mestom Bratislava, ktorý vznikol v roku 2017 a jeho výsledkom bola prvá požičovňa elektrických áut, ako aj bicyklov a cargo-bicyklov v Bratislave. Projekt bol, bohužiaľ, ukončený v máji 2020 z vážnych prevádzkových dôvodov zapríčenených pandémiou COVID-19. Vďaka up! city sa uskutočnila aj renovácia námestia pred Starou tržnicou, kde pribudli nové lavičky, osvetlenie a v lete tiež pravidelný program.


Ďalší krok?

Iniciatíva Živé námestie vznikla ako ďalší, prirodzený krok Aliancie Stará Tržnica. Budova tržnice je bezprostredne urbanisticky spätá so svojím okolím a správa budovy so sebou prirodzene prináša aj záujem o to, v akom stave je jej okolité prostredie. V roku 2016 sme získali grant z dotačnej schémy Creative Europe na realizáciu projektu revitalizácie Kamenného námestia a Námestia SNP. Výstupy projektu pod názvom Živé námestie sme predstavili verejnosti v roku 2018. Na sklonku roku 2018 projekt prevzalo Hlavné mesto SR Bratislava. V roku 2019 HLMBA vypísalo medzinárodnú architektonickú súťaž na dlhodobé riešenie dotknutých území.

zivenamestie.sk