Vďaka Slovenskej sporiteľni zviditeľňujeme zelené aktivity v Starej tržnici.

Zelená tržnica

Energetická efektivita

V roku 2022 zažila európa energetickú krízu, ktorá výrazne ovplyvnila fungovanie v Starej tržnici. Zároveň sa blížil koniec životnosti našej plynovej kotolne. Preto sme sa rozhodli pristúpiť k veľkej energetickej revízii budovy. Cieľom bolo nastaviť udržateľné fungovanie na najbližšie desaťročia. 

Energetická efektivita

Ceny plynu aj elektriny skákali prvý rok ako na trampolíne. Isté bolo ibo to, že za kúrenie zaplatíme niekoľkonásobne viac ako v minulosti. Takáto bola situácia od roku 2022. Jediná možnosť ktorú sme pred sebou videli bolo premeniť túto nevýhodu na príležitosť posunúť sa smerom k väčšej efektivite. Do celej situácie zapadala aj skutočnosť, že plynovej kotolni sa blížil koniec životnosti. 

Preto sme oslovili odborníkov, architektov aj projektantov a začali sme aktívne uvažovať a zisťovať aké máme možnosti. Odkedy sa vybudovala pôvodná kotolňa technológie v tejto oblasti výrazne postúpili. Ako pri všetkom sme sa však nepozerali iba do budúcnosti ale aj do minulosti. Ako bola budova vymyslená a dizajnovaná? Na čo mysleli projektanti už pre vyše 100 rokmi? Zo všetkých týchto prvkov sme postupne pripravili dvojfázový projekt.

Prvá fáza je zameraná na výmenu kotlov a rozdelovača, ktorým už končí životnosť. Štyri pôvodné plynové kotle sa menia za dva nové efektívnejšie. Táto výmena povedie k vyššej efektivite a zníženiu množstva spalín. Druhá fáza počíta s tepelným čerpadlom, ale tiež s pasívnym systémom založenom na vetraní. Plánujeme totiž obnoviť pôvodné strešné lamely. Tie dokážu vďaka komínovému efektu efektívne odvádzať teplo z budovy počas horúcich letných dní. Moderné elektronické riadenie zvýši účinok tak, že lamely sa budú otvárať v najchladnejšej časti noci, aby teplý vzduch z budovy unikal a chladný sa nasával. Tepelné čerpadlo zas umožní využívať na kúrenie elektrinu s vysokou efektivitou. Automatický systém bude vyhodnocovať ktoré z riešení je kedy to najvýhodnejšie a prepínať medzi nimi.

Ďaľším zaujímavým riešením je využitie efektu zelenej strechy, ktorej sme sa venovali v samostatnom článku. Zelená strecha so sebou prináša vodozádržnú aj termoizolačnú funkciu. Na úrovni plochej strechy sa v budove nachádzú aj veľké sklenené steny, pričom jedna z nich je orientovaná na juh. Touto stenou preniká do budovy veľké množstvo tepla, ktoré je v zime žiaduce a v lete nežiaduce. Ako riešenie sme navrhli konštrukciu, ktorú by počas leta obrastali ťahavé restliny. Vznikal by tak prirodzený tieň počas leta. V zime keď rastlinám listy opadajú by sa okno odokrylo aby mohlo akumulovať slnečné teplo.

Farm to fork

15. november 2023
Počas trhov majú návštevníci možnosť zažiť našu Kantínu. V čom je výnimočná? Jedlá, ktoré sa tu varia sa pripravujú zo surovín od našich trhovníkov, takže suroviny putujú z farmy priamo do taniera. Tomuto typu gastronómie sa hovorí Farm to Fork, alebo z farmy na vidličku.  Čítaj viac

Predajcovia na trhu

22. október 2023
Sobotné potravinové trhy boli pre nás už v samotných začiatkoch nášho fungovania v rámci Starej tržnice absolútnou prioritou. Záležalo nám na tom, aby sa do tohto nádherného priestoru vrátili potraviny a spolu s nimi predovšetkým ich výrobcovia zo širšieho regiónu. Už v dávnych časoch prichádzali do tržnice a na námestie pred ňou roľníci s tovarom aj spoza brehov Dunaja či Moravy a na trhu ste sa bežne dohovorili v slovenčine, nemčine a maďarčine. Dnes tomu nie je inak, čo symbolicky zrkadlí aj jeho samotný názov Trh Piac Markt (pozn.: Piac = trh po maďarsky, Markt = trh po nemecky) Čítaj viac

Projekt Zelená tržnica je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu 5/2023 formou dotácie z Environmentálneho fondu.