Vďaka Slovenskej sporiteľni zviditeľňujeme zelené aktivity v Starej tržnici.

Program