Vďaka Slovenskej sporiteľni zviditeľňujeme zelené aktivity v Starej tržnici.

Projekt Život v Starej tržnici 2023

Projekt Život v Starej tržnici 2023

Milí priatelia,
v nedeľu 3. decembra 2023 sa v bratislavskej Starej Tržnici v centre mesta uskutoční zimné stretnutie sympatizantov a podporovateľov Projektu Život, ktorí sa opäť stretnú pod jednou strechou.

Stretnutie bude zamerané na krásne výrobky, chutné domáce a zdravé produkty, koncerty, prednášky a mnoho ďalšieho. Počas tohto dňa budete mať možnosť postretávať úžasných šikovných ľudí, pochutnať si na domácich dobrotkách, zúčastniť rôznych vystúpení či prednášok alebo sa len tak stretnúť a spočinúť.

Cieľom tohto podujatia je priblížiť a predstaviť širšej verejnosti unikátne výrobky a predstaviť šikovných ľudí (nielen) zo Slovenska.