Vďaka Slovenskej sporiteľni zviditeľňujeme zelené aktivity v Starej tržnici.

Umenie v Tržnici / TAPE Exhibition

Umenie v Tržnici / TAPE Exhibition

30. 6. - 1. 9. 2023
NED - PIA: 13:00 - 21:00
SO: 09:00 - 15:00 
18:00 - 21:00
VSTUP VOĽNÝ

Spoznajte svetové umenie na vlastnej koži!

Stará tržnica v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou a festivalom Biela noc vás pozývajú do monumentálnej preliezky pre malých i veľkých! Príďte sa ponoriť do vizuálnej siete v priamom dialógu s impozantnou architektúrou Starej tržnice.

Pridajte sa k nám a zažite fascinujúcu priestorovú inštaláciu TAPE, ktorú vytvorilo rakúsko-chorvátske umelecké zoskupenie NUMEN/FOR USE. TAPE je prirodzeným pokračovaním projektu TUBE z roku 2021 a vytvára nový pohľad a zážitok zo známeho priestoru Starej Tržnice.

NUMEN/FOR USE (HR, AT)
Kolektív vizuálnych umelcov, dizajnérov, architektov a scénografov, v zložení Sven Jonke, Christoph Katzler a Nikola Radeljković, je známy svojimi veľkorozmernými interaktívnymi dielami, ktoré žnú úspech po celom svete - vystavovali napríklad v Paríži, Moskve, Londýne, Soule či v susednej Viedni. Ich diela ste mohli zažiť už aj na Slovensku, v Bratislave a v Košiciach.
www.numen.eu
www.instagram.com/numenforuse/

Vstup: Voľný

Facebook Event

Organizuje Stará tržnica
Hlavným partnerom projektu je Slovenská sporiteľňa.
V spolupráci s Biela noc.
Partneri: BKIS, Bratislava - hlavné mesto

BEZPEČNOSŤ A HYGIENICKÉ OPATRENIA
- Všetci návštevníci sú povinní riadiť sa prevádzkovým poriadkom, ktorý im bude sprístupnený na mieste.
- Do inštalácie vstupujete na vlastnú zodpovednosť! Pri pohybe v inštalácii buďte ohľaduplní voči ostatným návštevníkom.
- Osoby mladšie ako 12 rokov môžu do priestoru vstupovať a pohybovať sa v ňom iba v sprievode svojho zákonného zástupcu alebo inej určenej dospelej osoby. Za činnosť a bezpečnosť týchto osôb zodpovedá sprievod.
- Maximálny počet návštevníkov v inštalácii v jednom momente je limitovaný.
- Do inštalácie vstupujte v ponožkách alebo naboso. Obuv by ju mohla poškodiť.