Shared Cities

Shared Cities

Shared Cities: Creative Momentum

Aliancia Stará tržnica je partnerom projektu Shared Cities: Creative Momentum kofinancovaného z prostriedkov programu Európskej únie Kreatívna Európa. V rámci projektu Aliancia realizuje prípadovú štúdiu Živé námestie v spolupráci s Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť, architektonickým štúdiom 2021 a Laboratóriom architektúry krajiny (LABAK). Na projekte participovalo Hlavné mesto SR Bratislava. Konzultácie poskytli aj ďalší stakeholderi, odborníci, obyvatelia a návštevníci mesta.

Na základe dlhoročných analýz a prieskumov chceme v rámci prípadovej štúdie na Námestí SNP a Kamennom námestí v Bratislave nenáročnými zmenami vytvoriť zjednotený verejný priestor. Podklady vytvorené v rámci projektu môžu byť takisto využité ako východiskový bod pre verejnú súťaž.

Pri tvorbe projektu sme v prvom kroku (2016) pozbierali a analyzovali v minulosti navrhované projekty, najrôznejšie plány za posledných päťdesiat rokov, historické fotografie a pod. Mnohé ďalšie podklady predstavujú originálne diela a výstupy vytvorené vo vlastnej réžii alebo na objednávku. Následne sme zmapovali súčasný stav námestia, vrátane dynamických a statických prvkov námestí. Napokon sme v participatívnom procese získali názory odbornej verejnosti, stakeholderov a obyvateľov mesta s cieľom dotvoriť obraz o preferenciách vo vzťahu k námestiam. Výsledkom sú návrhy úprav námestí, ktoré by zvýšili obývateľnosť a užívateľnosť námestí v krátkom a strednom horizonte. Dlhodobú tvár námestí by však mesto malo riešiť medzinárodnou architektonickou súťažou, ktorá získa potrebnú legitimitu.

Okrem prípadovej štúdie Aliancia v rámci projektu pomohla vytvoriť priestor pre kreatívcov Lab.café v Starej tržnici a usporiadala sériu diskusií, workshopov, prezentácií a hackathonov.

Viac info: www.sharedcities.eu  alebo  Shared Cities (facebook group)

Shared Cities: Creative Momentum, ktorý je európskou kultúrnou platformou, ktorá adresuje aktuálne výzvy európskych miest. SCCM je spoločným projektom partnerov Goethe-Institut (DE), Česká centra (CZ), reSITE (CZ), Vysoká škola výtvarných umení (SK), Association of Belgrade Architects (RS), Hungarian Contemporary Architecture Centre – KÉK (HU), Katowice City of Gardens (PL), KUNSTrePUBLIK (DE), Mindspace (HU), Aliancia Stará Tržnica (SK), Res Publica – Cities Magazine (PL). Spolufinancované z programu Európskej únie Kreatívna Európa.