Ako vytvoriť Živé námestie?02. máj 2018

Ako vytvoriť Živé námestie?

Aliancia Stará Tržnica a Inštitút SGI dnes v Bratislave predstavili svoj spoločný projekt Živé námestie, ktorý má byť východiskom pre revitalizáciu Námestia SNP a Kamenného námestia na funkčný a prístupný mestský priestor.

Projekt vznikal vyše dva roky, a to v spolupráci s architektonickými štúdiom 2021 a Laboratóriom architektúry krajiny, no participovalo na ňom aj Hlavné mesto SR Bratislava. Na prvej prezentácii projektu verejnosti bol dnes prítomný aj primátor Bratislavy, Ivo Nesrovnal: „Námestie SNP a Kamenné námestie predstavujú dôležité verejné priestranstvá v centre Bratislavy. Projekt Živé námestie sme počas jeho príprav aktívne konzultovali a verím, že sa podarí viacero z navrhovaných bodov aj zrealizovať. Podobne ako pri Starej tržnici sa ukazuje, že spoločensky aktívni občania sú pre mesto veľmi užitoční.”

Rozsiahly elaborát vznikol aj na základe spracovania podnetov a návrhov od odbornej verejnosti, obyvateľov či návštevníkov mesta. Na základe dlhoročných analýz a prieskumov predkladá možnosti ako na Námestí SNP a Kamennom námestí nenáročnými zmenami vytvoriť zjednotený verejný priestor. „Najzaujímavejšie na projekte bolo to, že po zozbieraní dát a konzultáciách s odborníkmi sa ako najefektívnejšie ukázali tie najjednoduchšie riešenia. Napríklad, už len presunutím voľných parkovacích miest z dolnej na hornú časť Námestia SNP vieme dosiahnuť odhadom 30% zníženie počtu áut na námestí,” hovorí Ctibor Košťál z Inštitútu SGI. Súčasťou projektu sú okrem stoviek strán dát a analýz aj viaceré obdobné “Quick Wins” riešenia. Ide o návrhy, ktoré dokážu významnou mierou prispieť k zlepšeniu podmienok na námestiach a zároveň nie sú finančne ani časovo náročné. „Niektoré z “Quick Wins” riešení sme už aj vďaka partnerstvu s Volkswagen Slovakia realizovali na námestí pred Starou tržnicou. Minulý rok sa uskutočnil orez stromov, pridali sme stále sedenie a osvetlenie a zaviedli upratovaciu službu. Staráme sa tiež o drobné opravy na námestí a vo výsledku tu vznikol funkčný mestský priestor, na ktorom sa stretávajú a trávia čas mnohí Bratislavčania aj turisti. Presne takéto jednoduché, no funkčné zmeny navrhujeme realizovať v celom priestore,” dopĺňa Gábor Bindics z Aliancie Stará Tržnica.

Tu však projekt nekončí, vyhotovené podklady a zozbierané informácie môžu tiež slúžiť ako východiskový bod pre verejnú architektonicko-urbanistickú súťaž. Tá by mala byť legitímnym nástrojom na vytvorenie dlhodobej stratégie a komplexných riešení budúcnosti námestí.

Celý projekt, vrátane zozbieraných dát a navrhovaných “Quick Wins” riešení je voľne dostupný na www.zivenamestie.sk1

1Projekt je spoločným výstupom projektu Shared Cities: Creative Momentum, spolufinancovaného z programu Európskej únie Kreatívna Európa, a Národného projektu Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, operačný program Efektívna verejná správa, podporeného z Európskeho sociálneho fondu. Niektoré výstupy projektu Živé námestie boli spolufinancované z Fondu na podporu umenia. Shared Cities: Creative Momentum je európskou kultúrnou platformou, ktorá adresuje aktuálne výzvy európskych miest. SCCM je spoločným projektom partnerov Goethe-Institut (DE), Česká centra (CZ), reSITE (CZ), Vysoká škola výtvarných umení (SK), Association of Belgrade Architects (RS), Hungarian Contemporary Architecture Centre – KÉK (HU), Katowice City of Gardens (PL), KUNSTrePUBLIK (DE), Mindspace (HU), Aliancia Stará Tržnica (SK), Res Publica – Cities Magazine (PL). Spolufinancované z programu Európskej únie Kreatívna Európa.

 

Trhový kódex

Photo: Nora&Jakub

23. marec 2018
Výber predajcov a organizácia potravinového trhu v Starej tržnici sa riadi tzv. Kódexom potravinových trhov. Tu nájdete hlavné body, ktorými sa riadime pri výbere trhovníkov. Čítaj viac

Unikátny mestský projekt

05. september 2017
Na námestí pred Starou tržnicou v Bratislave odštartoval unikátny mestský projekt up! city. Stoja za ním spoločnosť Volkswagen Slovakia (VW SK) a Aliancia Stará Tržnica (AST) spolu s partnermi Mesto Bratislava, ZSE a cyklokuriér Švihaj šuhaj. Čítaj viac