Novinka - Knižný ateliér04. jún 2020

Novinka - Knižný ateliér

Knižný ateliér vzniká v priestoroch Starej tržnice ako otvorená platforma pre jednotlivcov a subjekty, rôznym spôsobom aktívne v oblasti knižnej tvorby, knižnej ilustrácie a komiksu. Smerom dovnútra chce táto iniciatíva vytvoriť zázemie pre komunitu ilustrátorov, vo veľkej miere tvorenú (hoci nie limitovanú) mladými profesionálmi z okruhu občianskeho združenia ASIL - Asociácia ilustrátorov (ďalej len ASIL).

Smerom von chce pôsobiť najmä prostredníctvom popularizačných aktivít, workshopov, prednášok, výstav a ďalších príležitostných podujatí, určených pre odbornú aj laickú verejnosť. Filozofickým základom projektu je myšlienka podporiť obraz Bratislavy ako mesta, v ktorého kultúre má knižná ilustrácia kľúčové postavenie nielen vďaka tradícii medzinárodne rešpektovaného bienále (BIB), ale najmä vďaka živej knižnej kultúre a originálnemu príspevku mladých tvorcov.

Dlhodobým cieľom projektu je vybudovať v priestore plnohodnotné technické a funkčné zázemie, potrebné pre knižnú a ilustrátorsko-grafickú dielňu a kompaktný mimoškolský vzdelávací program v oblasti vizuálno-naratívnych žánrov (picture-booky, komiks). Prvým krokom pri vývoji tohto programu je koncepčná príprava a realizácia pilotnej série workshopov, zameraných na najrôznejšie aspekty, techniky a žánre knižnej tvorby (voľnej ilustrácie, komiksu, koláže, pop-up knihy, ...) pod vedením profesionálnych lektorov z prostredia ASIL. Základom tohto uvažovania je pôvodný vzdelávací formát, ktorý kombinuje praktickú aplikáciu ilustrátorských a remeselných postupov s ponorom do dejín slovenského knižného umenia a ukážkami od konkrétnych tvorcov z rôznych období a oblastí.

Knižný ateliér je súčasťou rozsiahlejšej iniciatívy, pozostávajúcej z trojice projektov - Čajového ateliéru, Keramického ateliéru a Knižného ateliéru, ktoré okrem zdieľaného priestoru v Starej tržnici spája vzťah k rukodielnej tvorbe a analógovej kultúre. Variabilný priestor v Starej tržnici umožňuje paralelné fungovanie všetkým troch subjektov v rámci pevne stanoveného týždňového rozvrhu. Projekt vzniká v partnerstve s vydavateľstvom ilustrovaných kníh Monokel, ktoré Knižný ateliér formálne zastrešuje a poskytuje preň časť technickej a funkčnej infraštruktúry (grafický lis, pigmentovú fine art tlačiareň, knižnicu a knižný fond).  

Sobotné trhy obnovené!

20. máj 2020
Opäť vás pozývame na potravinový trh vždy v sobotu od 09.00 do 15.00. Čítaj viac

Lúčime sa s up! city

14. máj 2020
S ľútosťou vám oznamujeme, že kancelária up! city v tržnici ukončila svoju prevádzku. Čítaj viac