Vďaka Slovenskej sporiteľni zviditeľňujeme zelené aktivity v Starej tržnici.

4. ročník Vševedko - edukačný a hravý festival

4. ročník Vševedko - edukačný a hravý festival

Užite si s nami už 4. ročník edukačného a zábavného festivalu pre deti. Čaká vás množstvo zábavy, nových poznatkov a celodenných aktivít a veľa náučných workshopov.

Festival ocenenia rodičia detí od 0-12 rokov.

Program budeme postupne zverejňovať tu a aj na www.vsevedkofestival.sk

Vstupenky predpredaj cez sieť Inviton
https://www.inviton.eu/.../vsevedko-festival-pre-zvedave